Tweede NATIONALE SWAB CURSUS. A-team 2014

A–team 2014

TWEEDE NATIONALE SWAB CURSUS

ANTIBIOTIC STEWARDSHIP

3 – 4 april 2014

Mondiaal is er sprake van een gestage toename in resistentie tegen antimicrobiële geneesmiddelen. Ook in Nederland is er de laatste jaren een duidelijke stijging van de resistentiepercentages. Voor goed gebruik van antibiotica zijn educatie en het publiceren van richtlijnen alleen onvoldoende effectief. Dit vormt een belangrijke bedreiging voor de patiëntveiligheid. Antimicrobial Stewardship is internationaal erkend als een van de belangrijkste beheersmaatregelen in de ontwikkeling van resistentie. De beroepsorganisaties hebben bij monde van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) een plan van aanpak gepresenteerd, dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de minister is omarmd. De IGZ verwacht dat ieder ziekenhuis in Nederland per 1 januari 2014 over een Antimicrobial Stewardship programma en een Antibioticateam (A-team) beschikt.

Een A-team bestaat uit tenminste een internist-infectioloog (of internist meervoudig profiel met profielstage Infectieziekten), arts-microbioloog, en ziekenhuisapotheker en wordt ingesteld door de Raad van Bestuur. Het A-team houdt op dagelijkse basis toezicht op naleven van de lokale antibioticarichtlijnen en op de kwaliteit van het antibioticabeleid in ruimere zin, en initieert projecten die goed antibioticabeleid borgen.

In overleg met de beroepsgroepen en de IGZ organiseert de SWAB nu de tweede praktijkcursus die het implementeren van een A-team kan ondersteunen. In deze tweede nationale cursus Antibiotic Stewardship worden A-teams (in oprichting) getraind om het antibioticabeleid in hun ziekenhuis te implementeren. De drie leden van het A-team verkrijgen in deze cursus de praktische vaardigheden om alle aspecten van Antibiotic Stewardship in het eigen ziekenhuis te implementeren en leveren een actieve bijdrage in de workshopsessies.

Na doorlopen van de cursus is het A-team in staat om in 2014 het Antibiotic Stewardship programma in het eigen ziekenhuis volgens de inzichten van de beroepsgroepen en de IGZ succesvol in gang te zetten.

Wij heten uw A-teams daarom van harte welkom op donderdag 3 en vrijdag 4 april aanstaande in Bilderberg Hotel ’t Speulderbos te Garderen.

Namens het SWAB bestuur;

Prof. dr. I.C. Gyssens & Prof. dr B.J. Kullberg

Aankondiging tweede nationale SWAB cursus 2014Aankondiging tweede nationale SWAB cursus 2014

Op 3 en 4 april wordt de tweede en laatste SWAB A-teamcursus georganiseerd in hotel ’t Speulderbos (Bilderberg) te Garderen. (Adres; Speulderbosweg 54 te Garderen)

Aan de deelnemende A- teams wordt gevraagd  presentaties van de onderstaande 5 opdrachtenvoor te bereiden (maximum 2 per team).

1*) Stroomlijnen van breed naar smal spectrum
2*) Naleven van richtlijnen: bedside begeleiding van S. aureus sepsis
3*) Van iv naar orale antibioticatherapie; switch programma met versneld ontslag
4*) Punt prevalentie data verzameling: en dan?
5*) Audit en feedback : chirurgische profylaxe

De specifieke opdrachten met toelichting worden na inschrijving toegezonden.

Online Inschrijven: via het kopje inschrijven. Meer informatie en Pdf’s kunt u downloaden via www.swab.nl

Secretariaat

Congress Care
www.congresscare.com

Tweede NATIONALE SWAB CURSUS. A-team 2014
3 - 4 april 2014

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone