Therapie op Maat 2015

Geachte collega’s,

Hierbij presenteren wij u het programma van het zesde multidisciplinaire “Therapie Op Maat” (TOM) congres van de NVCO, NVMO en NVRO, verenigd in SONCOS. Het congres zal plaatsvinden op (4), 5 en 6 februari 2015 in Hotel Papendal te Arnhem.

De afgelopen jaren is het deelnemersaantal opgelopen tot ruim 400 in 2013 en werden de bijeenkomsten door u zeer positief beoordeeld. Dit onderstreept het belang van deze multidisciplinaire bijeenkomst en we hopen u ook nu weer te mogen ontmoeten. De programmering van het zesde TOM congres is opnieuw gevarieerd en gebaseerd op thema’s uit de dagelijkse oncologische praktijk. Het mammacarcinoom en rectumcarcinoom zijn, als bij uitstek multidisciplinaire tumorsoorten, terugkerende programmaonderdelen. Dit jaar willen we in de sessie ”Oncologische zorg in 2020: zorg online?” stilstaan bij de toenemende digitalisering in de oncologische zorg. Onder begeleiding van Tom van ’t Hek zal er worden gediscussieerd over de potentie en valkuilen van social media en online (zelf)zorg.

Daarnaast schenken we op donderdagmiddag aandacht aan de verschillende invalshoeken voor de behandelingvan colorectale levermetastasen. Net als in 2013 wordt de donderdag afgesloten met het wetenschapscafé waarin posters die op de laatste internationale congressen zoals ECCO, ESMO, ASCO, ESTRO en ESSO zijn geaccepteerd, door leden van NVMO, NVCO en NVRO worden gepresenteerd.
De vrijdagochtend bijten de voorzitters van de deelverenigingen van SONCOS het spits af. Graag nodigen we u uit deel te nemen aan de discussie over de SONCOS-normen. Vervolgens brengen bekende voortrekkers op het gebied van het melanoom u op de hoogte van de huidige stand van zaken en sluiten we af met de dilemma’s (of juist niet?) bij oligometastatische ziekte.

In samenwerking met onze sponsoren wisselen we het programma af met enkele sponsorsymposia. Op de avond vóór het congres (4 februari) organiseren we voor collega’s in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog of medisch oncoloog en voor jonge chirurgen die differentiëren tot oncologisch chirurg een speciale avond. Begeleid door een ervaren expertpanel zal multidisciplinaire casuïstiek van drie tumorsoorten (rectumcarcinoom, slokdarmcarcinoom en mammacarcinoom) op een interactieve manier aan de orde komen. Inbreng van de deelnemers, eventueel vooraf in de vorm van het aanleveren van een interessante casus, wordt zeer op prijs gesteld. Uiteraard sluiten we deze avond af met een borrel om de interdisciplinaire samenwerking voor de toekomst te versterken.

Tot ziens op (4), 5 en 6 februari 2015 in Papendal!

De congrescommissie

Commissies

Congrescommissie
Prof. dr. J.H.G. (Jean) Klinkenbijl, chirurg-oncoloog, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn, voorzitter
Dr. E.P.M. (Edwin) Jansen, radiotherapeut, AvL, Amsterdam
Dr. P.C. (Paul) de Jong, medisch oncoloog, St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein
Dr. M.J.C. (Maurice) van der Sangen, radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Drs. A.M.J. (Annemarie) Thijs, medisch oncoloog i.o., Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. J.H.W. (Hans) de Wilt, chirurg-oncoloog, Radboudumc, Nijmegen

 

Deelnemende verenigingen
Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Programma

Voor het volledige wetenschappelijke programma zie de SONCOS website

Inschrijven

Kosten

Inschrijvingen: t/m 30 nov      vanaf 1 dec
Specialist EUR 265 EUR 315
AIOS/ANIOS EUR 145 EUR 195
1-dagsregistratie:
Specialist / AIOS / ANIOS EUR 175

U kunt inschrijven via bovenstaande button. Na registratie ontvangt u van ons een bevestiging met routebeschrijving.

Congresdiner
Op donderdagavond 5 februari zal er een congresdiner plaatsvinden in Hotel Papendal. De eigen bijdrage hiervoor bedraagt EUR 55 per persoon. U kunt zich opgeven voor het diner tijdens uw inschrijving.

Hotelovernachting
Er is beperkte mogelijkheid om in Hotel Papendal te overnachten. Uw hotelkamer kunt u desgewenst online reserveren tijdens uw registratie. Hotelreserveringen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Annulering
Bij ontvangst door het congressecretariaat van uw schriftelijke annulering vóór 1 december 2014 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer
plaatsvinden.

 

Algemene informatie

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 10 punten
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 13 punten

Accreditatie is aangevraagd bij:
De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Casuïstiek avond voor AIOS, CHIVO en Fellows
Op de avond vóór het congres (4 februari) organiseren we voor collega’s in opleiding tot radiotherapeutoncoloog of medisch oncoloog en voor jonge chirurgen die differentiëren tot oncologisch chirurg een speciale avond. Begeleid door een ervaren expertpanel zal multidisciplinaire casuïstiek van drie tumorsoorten (rectumcarcinoom, slokdarmcarcinoom en mammacarcinoom) op een interactieve manier aan de orde komen.
Inbreng van de deelnemers, eventueel vooraf in de vorm van het aanleveren van een interessante casus, wordt zeer op prijs gesteld. Uiteraard sluiten we deze avond af met een borrel om de interdisciplinaire samenwerking voor de toekomst te versterken.

Wetenschapscafé
Wegens succes verlengd: “Het Wetenschapscafé!” Auteurs van eerder gepresenteerde posters op internationale congressen (zoals bijvoorbeeld: ECCO, ESMO, ESTRO of ESSO) worden van harte uitgenodigd hun poster mee te brengen en te komen presenteren. Tijdens Therapie op Maat zal er een posterprijs uitgereikt worden! U kunt tijdens uw registratie aangeven of u een poster komt presenteren.

Secretariaat

Congressecretariaat

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Therapie op Maat 2015
4 - 6 februari 2015

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone