Therapie op Maat 2011

Geachte Collegae,

Hierbij presenteren wij u het preliminaire programma van het vierde interdisciplinaire congres van de NVCO, NVMO en NVRO: “Therapie Op Maat” dat op 10 en 11 februari 2011 gehouden zal worden in congrescentrum Papendal te Arnhem. Wij hopen dat we u, net als op de vorige drie edities, weer in groten getale mogen welkom heten. Tijdens de voorgaande congressen, in 2005, 2007 en 2009 waren alledrie disciplines gelijkelijk vertegenwoordigd, was de totale deelname ruim 300 man en werd de inhoud positief beoordeeld. Dit sterkt ons in de gedachte dat “Therapie Op Maat” of kortweg “TOM”, in een behoefte voorziet. In 2009 werd tijdens het congres het glas geheven op een andere mijlpaal in de multidisciplinaire oncologische samenwerking, de oprichting van de stichting Samenwerkende ONCOlogische Specialismen (SONCOS). Hoewel onze drie disciplines al jaren overtuigd zijn van het nut van samenwerken, getuige de IKC oncologie besprekingen, richtlijnen werkgroepen en dergelijke, maakt deze samenwerking in het veld een intensivering door, waarbij in toenemende mate in ieder ziekenhuis tumor specifieke multidisciplinaire overleg (MDO) groepen ontstaan, met of zonder video-conferencing. Ook het ministerie en de inspectie zijn inmiddels van mening dat MDO’s nuttig en nodig zijn.

In de programmering van het vierde congres TOM hopen we opnieuw de uitwisseling van evidence en ontwikkelingen tussen de oncologische disciplines te stimuleren. Natuurlijk worden ontwikkelingen op het gebied van borstkanker en gastro enterologische maligniteiten belicht, gebieden waar chirurgen, radiotherapeut oncologen en internist oncologen allen veel mee te maken hebben. Daarnaast is ervoor gekozen enkele zeldzamere typen tumoren de revue te laten passeren, die daarom niet minder interessant zijn: de sarcomen en de melanomen. Om het vijfde lustrum van de NVCO luister bij te zetten, zal er één sessie zijn over de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van image guided therapy, waarvoor enkele wereldberoemde nationale en internationale sprekers zijn aangezocht. In het licht van de vergrijzing, die voor de oncologische zorg extra uitdagingen met zich mee zal brengen hebben we gemeend ook een sessie aan de geriatrisch oncologische problematiek te moeten wijden. De stichting SONCOS zal ons bijpraten over haar activiteiten. Voorts zullen er enkele satelliet symposia worden georganiseerd in samenwerking met onze sponsoren. Uiteraard zal op donderdag avond een diner en feest worden georganiseerd waar ook meer informeel multidisciplinair kan worden samengegaan.

Op de avond vóór het congres (9 februari) zal speciaal voor assistenten in opleiding tot radiotherapeut oncoloog en jonge klare specialisten in vervolgopleiding tot oncologisch chirurg (CHIVO’s) of medisch oncoloog (fellows medische oncologie) een “meet the professor” avond worden georganiseerd waarin casuïstiek in multidisciplinair verband interactief met een forum zal worden besproken. Dit ook gevolgd door een borrel en een overnachting tegen gereduceerd tarief. We hopen dat veel vertegenwoordigers van de jonge generatie gebruik zullen maken van deze extra mogelijkheid tot interactie. We vertrouwen erop dat ook het vierde multidisciplinaire congres een stimulans tot verdieping van de samenwerking kan bieden, en dat u allen alvast een plekje in uw agenda reserveert voor (9) 10 en 11 februari 2011.

Graag tot dan op Papendal.

Namens de congrescommissie

Dr. G. van Tienhoven

Commissies

Dr. G. van Tienhoven, voorzitter

Dr. J.R.M. van der Sijp

Drs. M.M.E.M. Bos

Prof. dr. W.T.A. van der Graaf

Prof. dr. C.A.M. Marijnen

Dr. M.W.J.M. Wouters

Programma

WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011
18:00 – 21:30 Meet-the-Professor
Avond speciaal voor assistenten in opleiding tot radiotherapeut oncoloog en jonge klare specialisten in vervolgopleiding tot oncologisch chirurg (CHIVO’s) of medisch oncoloog (fellows medische oncologie).
18.00 Opening, dinerbuffet
19.15 Introductie
19.25 Anatomie van het rectum/kleine bekken
Dr. K.F.D. Kuhlman
19.35 De beeldvorming van het rectum/kleine bekken
Dr. G.L. Beets
20.00 De neo-adjuvante behandeling van het rectumcarcinoom
Prof. Dr. C.A.M. Marijnen
20.25 De chirurgische behandeling van het rectumcarcinoom
Prof. Dr. H. de Wilt
20.50 Adjuvante systeemtherapie bij het rectumcarcinoom
Prof. Dr. D.J. Richel
DONDERDAG 10 FEBRUARI 2011
08.30 – 09.25 Inschrijving en koffie
09:30 Opening
G. van Tienhoven, AMC – UvA, Amsterdam
09:30 – 11:30 Sarcomen
09:30 Overzicht weke delen sarcomen
P. Hoogendoorn, LUMC, Leiden
 09:55 De rol van de chirurg bij GIST metastasen
F. van Coevorden, NKI-AvL, Amsterdam
 10:20 Retro periotoneale sarcomen
C. Verhoef, Erasmus MC, Rotterdam
 10:45 Landelijk richtlijn
R. Haas, NKI-AvL, Amsterdam 
11:10 Vooruitgang bij sarcomen: netwerk of net werk?
W. van der Graaf, UMC St Radboud, Nijmegen
11:35 Koffiepauze
12:00 – 12:45 Sponsor symposium
Programma volgt z.s.m.
12:45 Lunch
13:30 – 15:00 Geriatrische oncologie
13:30 Inleiding
J. van der Sijp, MC Haaglanden, Den Haag
13:40 Chirurgie rectum carcinoom bij ouderen (IKZ gegevens)
M. den Dulk, HAGA Ziekenhuis, Den Haag
14:00 CAIRO bij ouderen
A. Timmer, UMC St Radboud, Nijmegen
14:20 Geriatrische oncologie moet worden gecentraliseerd
Con: A. van Bochove, Zaans MC, Zaandam
Pro: M. Wouters, NKI-AvL, Amsterdam
14:50 Discussie
15:00 Theepauze
15:30 – 17:30 Image guided therapie op maat ter gelegenheid 5e lustrum NVCO
J. Klinkenbijl (voorzitter NVCO)
15:35 Inleiding
Th. Ruers, NKI-AvL, Amsterdam
15:40 Gold Nanoparticles for human cancer therapy
S. Libutti, Bethesda, New York, United States
16:10 Image fusion and electromagnetic tracking for image guided treatment
B. Wood, National Institute of Health, Bethesda, New York, United States
16:40 Image guided radiotherapy
M. van Herk, NKI-AvL, AMC, Amsterdam
17:10 Intra-operative navigation
W. Jarnagin, MSKCC, New York, United States
17:40 Pauze
17.55 – 18.40 Sponsor symposium
Programma volgt z.s.m.
v.a. 18:40 Ontspanning op Maat
Avondprogramma met diner, relativering en contemplatie, spel, muziek en dans om de zinnen te verzetten.
VRIJDAG 11 FEBRUARI 2011
07:45 – 08:45 Sponsor symposium
Programma volgt z.s.m.
09:00 – 10:00 Melanomen
09:00 New targets for advanced melanoma therapy (TILs, BRAF remmers)
J. Haanen, LUMC, Leiden, NKI-AvL, Amsterdam
09:30 What to do with micrometastases in the sentinel node
L. Eggermont, Erasmus MC, Rotterdam
10:00 Koffiepauze
10:15 – 11:45 Upper GI
10:15 Benefits of downstaging pancreas carcinomas before surgical therapy, with neo-adjuvant (chemo)radiation?
G. van Tienhoven, AMC – UvA, Amsterdam
10:45 D1-2 versus chemoradiatie en adjuvante chemoradiatie
E. Jansen, NKI-AvL, Amsterdam
11:15 Cross-trial
J. van Lanschot, Erasmus MC, Rotterdam
11:45 Koffiepauze
12:15 – 13:00 De actualiteit van SONCOS
J. van de Hoeven (NVMO), J. Klinkenbijl (NVCO), C. Koning (NVRO)
13:00 Lunch
13:45 – 15:45 Mammacarcinoom
13:45 Long term results of reconstructive breast surgery in oncologic patients?
R. Deraemaecker, UMC St. Pieter, Brussel
14:15 Sentinel node bij lokaal recidief
G. Nieuwenhuijzen, Catherina-ziekenhuis, Eindhoven
14:35 Zijn antracyclines noodzakelijk in de adjuvante setting?
E. van der Wall, UMC Utrecht
14:55 Hypofractionering
J. Yarnold, Royal Cancer Hospital – Orchard House, Sutton, United Kingdom
15:25 Partial breast radiation IORT
P. Koper, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag
15:45 Sluiting & Borrel

Accreditatie

Accreditatie

Therapie op Maat 2011 is geaccrediteerd door:
– de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): donderdag met 6 punten, vrijdag met 5 punten
– de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV): donderdag met 6 punten, vrijdag met 5 punten
– de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO): donderdag met 6 punten, vrijdag met 5 punten

Therapie op Maat 2011
10 - 11 februari 2011

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone