Targeted Therapy 2013

Geachte collega,

Op donderdag 28 maart 2013 wordt de 7e Nascholing Targeted Therapy gehouden in Kloostersalons Mariënhof, Amsersfoort, waarvoor wij u graag uitnodigen.

Deze zeer succesvolle nascholing is vanaf 2011 geadopteerd door de NVMO als officiële verenigingsnascholing en wordt kosteloos aan haar leden aangeboden.

De ontwikkelingen binnen het oncologiedomein gaan snel en hebben hun weerslag op de dagelijkse praktijk van de oncoloog, o.a. met betrekking tot de selectie van patiënten, nieuwe behandelingsmogelijkheden en het management van bijwerkingen en complicaties. Daarom doet het ons deugd dat wij als programmacommissie er wederom in geslaagd zijn om een mooi programma voor u samen te stellen.

Afgelopen keren werd deze nascholing zeer goed beoordeeld. Met name de casuïstiek/controverse sessies, mede door de fellows verzorgd, werden als zeer positief ervaren. Ook dit jaar vormen deze sessies een belangrijk onderdeel van het programma. Tevens hebben we een groot aantal experts bereid gevonden om de laatste state-of-the-art aan u te presenteren.

Wij begroeten u graag op 28 maart aanstaande in Amersfoort!

De programmacommissie

Prof. dr. Liesbeth de Vries, internist-oncoloog UMC Groningen

Prof. dr. Kees Punt, internist-oncoloog AMC Amsterdam

Programma

09.55 Opening
Prof. dr. Liesbeth de Vries, UMCG, Groningen

 

10.00 Nieuwe ontwikkelingen in de targeted therapie
Prof. dr. Jan Schellens, NKI-AvL, Amsterdam

 

10.30 Mammacarcinoom
Dr. Carolien Schröder, UMCG, Groningen

10.50 Casuïstiek & controverses 1: Hersenmetastasen en response op targeted therapie
Dr. Niven Mehra, UMC Utrecht, coördinatie: prof.dr. Emile Voest

11.05 Koffiepauze

11.35 Prostaatcarcinoom
Prof. dr. Ronald de Wit, Erasmus MC, Rotterdam

11.55 Longcarcinoom
Prof. dr. Egbert Smit, VUmc, Amsterdam

12.15 Casuïstiek & controverses 2: Schildklierkanker
Drs. Lieke van Huis-Tanja, LUMC, Leiden , coördinatie: prof. dr. Hans Gelderblom

12:30 Lunch

13.30 Heterogeniteit van de target binnen één patiënt: wat nu?
Prof. dr. Emile Voest, UMC Utrecht

13.50 Casuïstiek & controverses 3: Genotypering van de individuele patiënt
Drs. Ingeborg Vriens, MUMC+, coördinatie: Dr. Patricia Soetekouw

14.10 Factoren welke de blootstelling van targeted therapie kunnen beïnvloeden
Dr. Ron Mathijssen, Erasmus MC, Rotterdam

14.30 Theepauze

15.00 Casuïstiek & controverses 4: Gestoorde nier- of leverfunctie: relevantie voor targeted therapie
Drs. Johan van Rooijen, UMCG, Groningen, coördinatie: prof. dr. Liesbeth de Vries

15.15 Melanoom
Prof. dr. Winald Gerritsen, UMC St Radboud, Nijmegen

15.35 Anti-EGFR therapie: het ene tumortype is het andere niet!
Prof. dr. Henk Verheul, VUmc, Amsterdam

15.55 Colorectaal carcinoom
Prof. dr. Kees Punt, AMC, Amsterdam

16.15 Afsluiting
Prof. dr. Kees Punt, AMC, Amsterdam

Algemene informatie

Inschrijfkosten
NVMO-leden: kosteloos

Overige medisch specialisten en ziekenhuisapothekers: EUR 195

AIOS / ANIOS: EUR 95

Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een eenmalige machtiging.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór vrijdag 8 maart vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Accreditatie

De Nascholing Targeted Therapy is aangemeld voor accreditatie in GAIA voor de volgende verenigingen:

• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

• Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH)

• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Secretariaat

Congress Care

Postbus 440

5201 AK ’s-Hertogenbosch

Tel: 073 – 690 14 15

Fax: 073 – 690 14 17

info@congresscare.com

www.congresscare.com

Targeted Therapy 2013
28 maart 2013

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone