Symposium ‘Zorg op de juiste plek: substitutie’

Op 10 april organiseert de Federatie Medisch Specialisten een middag- & avondprogramma over ‘Zorg Op de Juiste Plek (ZOJP): substitutie’. In het programma wordt aandacht besteed aan de landelijke afspraken over ZOJP en substitutie, enkele best practices komen aan de orde, inbreng vanuit de eerste lijn, ziekenhuizen en de verwachtingen van zorgverzekeraars.

Substitutie van zorg van de tweede lijn (medisch specialist) naar de eerste lijn (huisartsenpraktijk) is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Het kan in vele verschijningsvormen worden georganiseerd: van een teleconsult tussen huisarts en medisch specialist, medisch-specialistisch ondersteunde zorg in een anderhalvelijnscentrum, tot volledige substitutie van specifieke zorgactiviteiten van de medisch specialist naar de huisarts. Daarnaast vinden er in Nederland nog andere initiatieven plaats om zorg op de juiste plek mogelijk te maken.

De bijeenkomst is bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, bestuurders, zorgverzekeraars en beleidsadviseurs.

  • Congres website Bezoek website
  • Wanneer 10 april 2018
  • Waar NBC Congrescentrum, Blokhoeve, Nieuwegein, Nederland
  • Categorie

Symposium ‘Zorg op de juiste plek: substitutie’
10 april 2018

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone