SWAB Symposium – Thema: antibiotic stewardship

Hierbij ontvangt u de uitnodiging en het programma voor het veertiende symposium dat jaarlijks door de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) wordt georganiseerd. Het thema van dit jaar is: Antimicrobial Stewardship.

 

Resistente micro-organismen, zoals ciprofloxacine-resistente of ESBL-producerende gramnegatieve bacteriën en carbapenem-resistente Klebsiella, vormen een toenemende bedreiging voor de patiëntveiligheid.

 

Dit heeft ertoe geleid dat de SWAB het afgelopen jaar op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een beleid heeft geformuleerd ten aanzien van antibiotica in ziekenhuizen en in de eerste lijn om de behandelbaarheid van infecties bij patiënten te kunnen blijven waarborgen.

Het nieuwe antibioticabeleid dat de SWAB en IGZ hebben vastgesteld berust op twee pijlers: enerzijds implementatie van richtlijnen voor het stringent gebruik van antibiotica en anderzijds het instellen van Antibioticateams (A-teams) in ziekenhuizen. De SWAB ondersteunt de ziekenhuizen bij de uitvoering van het nieuwe antibioticabeleid, dat vanaf 1 januari 2014 van kracht zal zijn. Op 21 juni komen praktische aspecten van het instellen van Antibioticateams aan de orde.

 

In ons omringende landen zijn de laatste jaren verschillende originele initiatieven ontwikkeld op gebied van Antimicrobial stewardship. In de sessie “Look beyond borders” zullen Céline Pulcini en Dirk Vogelaers de resultaten van hun werk in respectievelijk Frankrijk en enkele Europese landen met u delen.

 

Op het SWAB symposium zullen ook de nieuwste resistentiecijfers voor Nederland gepresenteerd worden NethMap 2013 en zal het geheel vernieuwde digitale antibioticaboekje van de SWAB (SWAB-ID 2.0) ten doop gehouden worden, in de vernieuwde versie ook geschikt voor de smartphone!

 

Wij heten u gaarne welkom op vrijdag 21 juni in Media Plaza te Utrecht en nodigen u uit om deel te nemen aan een levendige discussie.

Namens het SWAB bestuur;
Inge Gyssens en Jan Prins

Schema

Antimicrobial Stewardship

Locatie

Media Plaza, Utrecht

Programma

Vrijdag 21 juni 2013
12.30 – 13.30
Ontvangst met koffie en een lichte lunch

Voorzitter: Prof. dr. B.J. Kullberg, UMC St Radboud, Nijmegen
13.30
Presentatie NethMap
Prof. dr. J.W. Mouton, UMC St Radboud, Nijmegen & Dr. Ir. S.C. de Greeff, RIVM
13.50
Presentatie nieuwe SWAB-ID
Prof. dr. J.M. Prins, AMC, Amsterdam

Deel 1 – Stewardship: tips and tricks
14.10
Welke antibiotica horen op de lijst reserve antibiotica?
Prof. dr. J.W. Mouton, UMC St Radboud, Nijmegen
14.30
Iv-orale switch programma’s: wat zijn effectieve manieren om deze programma’s draaiende te houden?
Prof. dr. J.M. Prins, AMC, Amsterdam
14.50
Antibioticabeleid: restrictief of persuasief?
Prof. dr. J.T. van Dissel, LUMC, Leiden
 
15.20 – 15.40 Theepauze

15.40
Kwaliteit van antibioticagebruik voor urineweginfecties in 19 Nederlandse ziekenhuizen
Drs. V. Spoorenberg, AMC, Amsterdam
16.00
Visie Samenwerking Antimicrobial Stewardship
Dr. M.F.M. Langelaar, coördinerend specialistisch inspecteur bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deel 2 – Look beyond borders
Chair: Prof. dr. I.C. Gyssens, UMC St Radboud, Nijmegen
16.15
Potential structure indicators for evaluating antimicrobial stewardship programmes in European hospitals
Prof. dr. D. Vogelaers, Universitair Ziekenhuis Gent, België
16.45
Antifungal stewardship
Dr. C.C. Pulcini, Centre Hospitalier Universitaire de Nice & Université Nice-Sophia, Nice, France
 
17.15 – 17.30
General discussion and closure
Afsluiting gevolgd door borrel
 

Inschrijven

INSCHRIJVING
Het inschrijfgeld voor het SWAB symposium bedraagt EUR 160.
U kunt zich online inschrijven via de congreskalender van Congress Care of SWAB
www.swab.nl

Algemene informatie

ACCREDITATIE
Voor het SWAB symposium is accreditatie aangevraagd bij de:
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 
LOCATIE
Media Plaza Utrecht (Jaarbeurs)
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Telefoon: 030 – 295 59 11
Media Plaza Utrecht ligt op loopafstand van het Centraal Station Utrecht.
 
INSCHRIJVING
Het inschrijfgeld voor het SWAB symposium bedraagt EUR 160.
 
BETALING
Betaling vindt plaats uitsluitend door middel van het afgeven van een eenmalige incassomachtiging of via iDEAL.
 
ANNULERING
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 31 mei 2013 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het symposium secretariaat: Congress Care 073-6901415

Secretariaat

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 – 690 1415
info@congresscare.com
www.congresscare.com

SWAB Symposium – Thema: antibiotic stewardship
21 juni 2013

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone