event-detail-bg

SWAB Symposium + A-team Meeting 2022

Congres details

Voeg toe aan mijn agenda: Outlook Calendar
Save the date, donderdag 30 juni 2022 tussen 12:30 uur - 17:00 uur Jaarlijks organiseert de SWAB een symposium en een A-team meeting. De ochtend wordt gevuld met presentaties die A-teams praktische informatie geven over hoe zij hun werkzaamheden kunnen optimaliseren en die inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten. Uiteenlopende aspecten van antimicrobial stewardship komen aan bod. Tijdens het middagprogramma zullen de nieuwste gegevens van NethMap worden gepresenteerd en is er een (internationale) spreker uitgenodigd voor de jaarlijkse prestigieuze “SWAB lecture”.

SWAB A-team meeting:

Ochtendmeeting Dagvoorzitters: Reinier van Hest & Jaap ten Oever 08:30 uur Registratie en ontvangst 09:00 uur Opening en update van de SWAB werkgroep Antimicrobial Stewardship Jaap ten Oever, voorzitter SWAB werkgroep Antimicrobial Stewardship 09:30 uur Besluitvorming bij het stoppen van antibiotica op de IC: een complex proces? Robin Janssen, Radboudumc 10:00 uur Meten van de behandelduur van antibioticakuren als mogelijk instrument voor A-teams om antibioticagebruik te optimaliseren Jara de la Court, Amsterdam UMC 10:30 uur Alternatieven voor carbapenems: welke weg te gaan? Heiman Wertheim, Radboudumc/Sacha de Stoppelaar Amsterdam UMC & RIVM 11:00 uur – PAUZE 11:20 uur Opvattingen en ervaringen van patiënten over antibioticagebruik Marlies Hulscher, Radboudumc 11:40 uur Hoe betrekken we patiënten bij Antimicrobial Stewardship? Bart van den Bemt, Sint Maartenskliniek/Radboudumc 12:30 uur Einde A-team meeting

SWAB symposium:

Thema: Endocarditis Dagvoorzitters: Miquel Ekkelenkamp & Birgit Koch 13:30-13:35 uur   Opening 13:35-13:55 uur Presentatie NethMap  Lieke van Balen, Maastricht UMC 13:55-14:25 uur Verwekkers en microbiologische diagnostiek van endocarditis. Nelianne Verkaik, Erasmus MC   14:25-14:55 uur Nucleair beeldvormende technieken voor endocarditis. Andor Glaudemans, UMCG PAUZE 15:25-15:55 uur PK/PD van antibiotica bij endocarditis, de juiste dosering voor iedere patiënt. Nynke Jager, Radboudumc 15:55-16:25 uur OPAT en uitdagingen bij OPAT Fiona Liem, Erasmus MC 16:25-16:55 uur Toenemende AMR  en de toekomst van stewardship in de huisartsenpraktijk’ Theo Verheij, UMC Utrecht 16:55-17:05 uur Uitreiking SWAB-Award 17:05-17:15 uur Afsluiting (terug- en vooruitblik) Mark de Boer - voorzitter SWAB-bestuur 17:15 uur Einde SWAB symposium

Voor ons is iedere bijeenkomst een uniek evenement en daarom leveren wij altijd maatwerk

congress-background-1