SWAB Symposium 2016

Het SWAB symposium biedt dit jaar een zeer gevarieerd programma met als thema: ‘De behandeling van uitersten’. Hierin wordt de optimale behandeling van de niet-doorsnee
patiënt centraal gesteld. Bij deze groep patiënten worden vaak niet-adequate behandelingsschema’s gegeven.

Er wordt aandacht geschonken aan antimicrobiële behandeling bij kinderen door Pieter de Kock en anderzijds aan de specifieke problemen bij de obese patiënt door Catharijne Knibbe. Anouk Muller zal aandacht besteden aan de ‘oude’ middelen nitrofurantoine en fosfomycine die hernieuwd in de belangstelling staan en steeds vaker toegepast worden bij oudere patiënten en in het verpleeghuis. De rol van TDM van antimicrobiële middelen wordt door Roger Bruggeman nog eens uitgelicht.

De SWAB lecture zal worden verzorgd door prof. Tulkens die een overzicht geeft van 50 jaar onderzoek aan antibiotica.
Na de lunch zal Onno Akkerman ons meenemen naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van antibiotica inhalatie en de dag wordt afgesloten met een presentatie van de Nethmap (Johan Mouton) en de stand van zaken bij het antibiotica stewardship (Kees Verduin).

Tijdens de afsluitende borrel kunt u alles nog eens met bekenden bespreken. Wij hopen u allen dan ook te mogen verwelkomen op 30 juni aanstaande.

Programma

12.30 Ontvangst met koffie en lichte lunch

13.30 Opening
Prof. dr. Johan Mouton, arts-microbioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. dr. Daan Touw, ziekenhuisapotheker, UMCG, Groningen
13.35 Antibioticadosering bij kinderen: so you think you can prescribe?
Pieter De Cock, medicatiebeleid- en begeleiding, UZ Gent
14.00 Zijn doseringsaanpassingen bij extreme obesitas nodig?
Prof. dr. Catherijne Knibbe, klinisch farmacoloog-ziekenhuisapotheker,
St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein & Leiden Academic Centre for Drug Research, Universiteit Leiden
14.25 Hoe efectief zijn nitrofurantoine en fosfomycine eigenlijk? Wat is er echt bekend van deze middelen?
Dr. Anouk Muller, arts-microbioloog, Medisch Centrum Haaglanden-Bronovo, Den Haag
14.50 Is therapeutic drug monitoring zinvol? En wanneer?
Dr. Roger Brüggemann, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Radboudumc, Nijmegen
15.15 Theepauze
15.45
SWAB LECTURE

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van antibiotica: wat heeft de afgelopen halve eeuw ons geleerd?
Prof. dr. Paul Tulkens, Université Catholique de Louvain, Brussel
16.35 Verneveling neemt een enorme vlucht: inhalatie van antibiotica bij luchtweginfecties, focus op TB en CF.
Dr. Onno Akkerman, longarts, UMCG, Groningen
17.00 Presentatie Nethmap
Prof. dr. Johan Mouton, voorzitter SWAB, arts-microbioloog, Erasmus MC, Rotterdam
17.15 Antibiotic Stewardship 2016
Dr. Kees Verduin, arts-microbioloog, Amphia ziekenhuis, Breda
17.30 Afsluiting en borrel

Inschrijven

Het inschrijfgeld voor het SWAB symposium bedraagt EUR 160.

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 28 mei 2016 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 45 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Algemene informatie

Het SWAB symposium is geaccrediteerd door de volgende vereniging:
– Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 4 punten
– Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) met 4 punten 
– Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) met 4 punten 

SWAB Symposium 2016
30 juni 2016

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone