SWAB symposium

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het vijftiende SWAB-symposium, dat jaarlijks door de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) wordt georganiseerd.

Dit jaar is het thema “Antibiotica op het raakvlak van eerste en tweede lijn”. Antibioticabeleid en resistentieproblematiek in de eerstelijnsgezondheidszorg zijn niet los te zien van de tweede lijn. Ziekenhuiszorg verplaatst zich steeds meer naar extramuraal. Patiënten met chronische comorbiditeit die veel in contact komen met ziekenhuizen en vaak behandeld worden met antibiotica, ontwikkelen ook infecties die door de huisarts behandeld worden.  Binnen, maar ook buiten het ziekenhuis neemt de resistentie van met name gramnegatieve bacteriën toe en infecties die anders geen opname behoefden zijn soms alleen maar met intraveneuze antibiotica te behandelen. Hoe beïnvloeden antibioticagebruik en de daarmee gepaard gaande selectiedruk in de eerste en de tweede lijn elkaar? Moeten eerste en tweede lijn meer samen optrekken om verantwoord antibioticagebruik te bevorderen, bijvoorbeeld met gezamenlijke richtlijnen of effectievere uitwisseling van kweekuitslagen?

Antibiotic Stewardship in ziekenhuizen staat volop in de belangstelling, maar is iets dergelijks ook toepasbaar en wenselijk in de eerste lijn?.  Deze prikkelende vragen zullen tijdens het symposium aan bod komen. Daarnaast wordt traditiegetrouw een update van het SWAB-richtlijnenprogramma gegeven en de nieuwe NethMap gepresenteerd. Het symposium wordt afgesloten met een lezing van een internationale expert op het gebied van antibioticagebruik in eerste en tweede lijn.

Wij nodigen u allen daarom van harte uit om het symposium op 26 juni in Media Plaza te Utrecht met ons mee te maken.

Namens het SWAB-bestuur, Martijn Bauer en Theo Verheij

Programma

12.30  Ontvangst met koffie en een lichte lunch
Voorzitter: Drs. M.P. Bauer, internist-infectioloog, LUMC, Leiden
13.30 Een goede start is het halve werk. De ambulance, ook bij sepsis een belangrijke rol?
Dr. P.M.  Stassen, internist acute geneeskunde,  MUMC+, Maastricht
13.50 Onbehandelbare gonorroe: waanidee of toekomstscenario?
Dr. A.P. van Dam, arts-microbioloog, OLVG en GGD-Amsterdam
14.10 Antibiotic Stewardship in de eerste lijn
Prof. dr. Th.J.M. Verheij, UMC Utrecht
14.30 Het effect van antibiotische voorbehandeling in de eerste lijn bij patiënten opgenomen met CAP
Dr. E.M.W. van de Garde, ziekenhuisapotheker, epidemioloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
14.50 IV antibiotica: van intramuraal naar extramuraal
Dr. M. Tromp, verpleegkundig specialist, Radboudumc, Nijmegen
15.10  Theepauze
Voorzitter: Prof. dr. Th.J.M. Verheij, UMC Utrecht
15.35 Community-acquired Clostridium difficile infectie
Drs. M.P. Bauer, internist-infectioloog, LUMC, Leiden
15.55 Update richtlijnen- en Stewardshipprogramma & presentatie NethMap
Prof. dr. J.M. Prins, internist-infectioloog, AMC, Amsterdam &
Prof. dr. J.W. Mouton, arts-microbioloog, Erasmus MC, Rotterdam & Radboudumc Nijmegen
16.25 Pro-con debat: Bij exacerbaties van ernstige COPD speelt een bacteriële component altijd
een rol en daarom moeten deze behandeld worden met antibiotica
Con: Dr. A.P.E. Sachs, huisarts, Groningen
Pro: Dr. W.G. Boersma, longarts, MCA, Alkmaar
16.55 SWAB lecture
How can we optimise professional and public education around antibiotic use in primary and secondary care
Dr. Cliodna McNulty, Head Public Health England Primary Care Unit &
Consultant Medical Microbiologist and Honorary Visiting Professor Cardiff University, UK
17.40  Afsluiting met uitreiking van de SWAB award &  aansluitend borrel

Algemene informatie

ACCREDITATIE
Het SWAB Symposium is geaccrediteerd door:
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) met 4 punten
• Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infectieziekten (WMDI) met 4 punten
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) met 4 punten

Aangevraagd bij:
• Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen)

LOCATIE
Media Plaza Utrecht (Jaarbeurs)
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Telefoon: 030 – 295 59 11
Media Plaza Utrecht ligt op loopafstand van het Centraal Station Utrecht.

INSCHRIJVING
Binnenkort mogelijk via de website(s) www.swab.nl  en www.congresscare.com

BETALING
Betaling vindt plaats uitsluitend door middel van het afgeven van een eenmalige incassomachtiging of via iDEAL.

ANNULERING
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 30 mei 2014 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 45 administratiekosten.
Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Secretariaat

SYMPOSIUM SECRETARIAAT  CONGRESS CARE
Postbus 440, 5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 – 690 1415
info@congresscare.com

 

SWAB: STICHTING WERKGROEP  ANTIBIOTICABELEID
www.swab.nl

SWAB symposium
26 juni 2014

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone