SONCOS Symposium

Zeer geachte collega’s,

Gaarne nodigen wij u uit voor het tweede thematische symposium van SONCOS op dinsdagmiddag 9 oktober 2012 in het Singer Museum te Laren. Ook dit jaar gaat het over de multidisciplinaire normering in de oncologie. In 2011 hebben we u al op de hoogte gesteld van het voornemen van SONCOS om in 2012 te komen tot een concreet rapport waarin opgenomen staat aan welke eisen een ziekenhuis moet voldoen om de meest voorkomende vormen van kanker te kunnen behandelen. De op- en aanmerkingen van de SONCOS-leden zijn inmiddels verwerkt. Daarnaast is er belangrijke input gekomen van de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen, de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose.

De laatste versie van het normeringrapport zal begin september op de website (www.soncos.org) geplaatst worden. Tijdens het symposium wordt het rapport nader toegelicht en is er ruimte voor uitgebreide discussie. Het is de bedoeling dat de betrokken wetenschappelijke verenigingen het document tijdens hun ledenvergaderingen in november 2012 accorderen. Daarnaast zal er tijdens het symposium aandacht zijn voor de verschillende oncologische audits die thans worden uitgevoerd of op korte termijn zullen starten. De IGZ zal toelichten welke betekenis ze zal toekennen aan de audits en het normeringrapport. Tevens zal professor Schrijvers uit Antwerpen een voordracht geven over richtlijnontwikkeling in de verschillende landen van de Europese Unie.

Wij hopen net als vorig jaar op een goede opkomst en stimulerende discussies. De inschrijving is kosteloos. Na afloop is er een drankje en een buffet.

Michel Wouters, voorzitter NVCO
Marcel Verheij, voorzitter NVRO
Hans Gelderblom, voorzitter NVMO
Koos van der Hoeven, voorzitter SONCOS

SONCOS Symposium
9 oktober 2012

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone