Real World Evidence en Borstkanker Symposium

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons download hier het programma 

 

Iedere dag worden in de klinische praktijk grote hoeveelheden gezondheidsdata gegenereerd: beeldvorming, pathologie, laboratoriumuitslagen, behandelgegevens, bijwerkingen, en follow-up gegevens zoals moment van overlijden en terugkeer van ziekte. Deze gegevens kunnen dankzij vergaande digitalisering steeds eenvoudiger ontsloten en gebruikt worden voor onderzoek. Het onderzoek met deze zogenaamde ‘real world data’ wordt in toenemende mate gepropageerd als aanvulling op, of alternatief voor tijdrovende en dure klinische (gerandomiseerde) studies.

Tijdens dit BOOG symposium zoomen we in op de waarde van real world data, en het daaruit voortvloeiende real world evidence (RWE), voor het optimaliseren van behandeling van patiënten met borstkanker. Waarvoor kunnen we RWE gebruiken, en waar liggen de methodologische uitdagingen? Hoe zit het met patiënt privacy bij het gebruik van real world data voor wetenschappelijk onderzoek? Hoe wordt RWE op Europees niveau ingezet voor toelating van geneesmiddelen? Hoe kijkt de industrie naar het gebruik van RWE? Welke RWE initiatieven lopen er in Nederland op het gebied van borstkanker?

Graag nodigen wij u uit om uw (lopend) onderzoek of onderzoeksidee op het gebied van RWE in de vorm van een abstract in te dienen voor een voordracht of posterpresentatie.

>> Bekijk hier het volledige programma
>> Lees hier de samenvattingen

Call for abstracts – Deadline verlopen
‘Share your expertise, experience and ideas’
Graag nodigen wij u uit om uw (lopende) onderzoek of onderzoeksidee op het gebied van RWE en borstkanker behandeling in de vorm van een abstract in te dienen voor een voordracht of posterpresentatie.

Abstract
Dien een korte samenvatting (max. 300 woorden) in met een beschrijving van bijvoorbeeld:

  • resultaten van onderzoek naar betere behandeling van patiënten met borstkanker waarbij gebruik is gemaakt van Real World Data;
  • onderzoeksideeën en -voorstellen voor borstkankeronderzoek wat gebruik maakt van Real World Data;
  • onderzoek naar kwaliteits-en privacy aspecten van (her)gebruik van gegevens;
  • logistieke en methodologische ontwikkelingen voor gebruik van RWD voor onderzoeksdoeleinden.

Deadline: 1 juni 2022 | 24:00 uur
Na beoordeling door de abstract commissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een mondelinge- of een posterpresentatie te verzorgen. Auteurs ontvangen na 15 juni berichtgeving over acceptatie. Wanneer uw abstract wordt geaccepteerd wordt u op  locatie verwacht. Als abstract auteur bent u niet vrijgesteld van registratiekosten.

Doelgroep
Het Real World Evidence en Borstkanker Symposium richt zich op professionals die onderzoek doen naar of interesse hebben in het gebruik van real world data om daarmee kennis te verkrijgen voor het optimaliseren van behandelingen van patiënten met borstkanker.

Registratiekosten
150 EUR  || fysieke deelname op locatie bij Villa Jongerius
100 EUR || online deelname

Company deelnemers kunnen inschrijven voor 550 EUR, per firma zijn max. 2 medewerkers toegestaan op locatie. 

Locatie 
Villa Jongerius
Kanaalweg 64
3527 KX Utrecht
(030) 2930945
Plan uw route

Accreditatie 
Accreditatie is toegekend door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) – cluster 2 met 5 punten.

Sponsoren
Hoofdsponsor:

Symposium sponsor:
       

Medesponsor:
 

 

  • Wanneer 30 juni 2022
  • Waar Villa Jongerius, Kanaalweg, Utrecht, Nederland
  • Categorie

Real World Evidence en Borstkanker Symposium
30 juni 2022

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone