Parenteraal Voeden met verstand

6e Baxter symposium

Parenteraal
Voeden met verstand

De medische wereld is het erover eens dat patiënten baat hebben bij een goede voedingstoestand. Wat een goede voedingstoestand is en hoe je die bereikt is echter nog onderwerp van veel studies en discussies. Zowel in de wetenschap als de praktijk zijn er interessante ontwikkelingen, zoals de aandacht voor de relatie tussen perioperatieve voeding en uitkomsten na chirurgie, de effecten van voedingsinterventies op de uitkomsten van behandelingen voor kanker en de relatie tussen spiermassa, voeding en morbiditeit in de geriatrische populatie. Ook in de discussie over parenteraal versus enteraal voeden en vroeg of laat starten van parenterale voeding zijn nieuwe inzichten ontstaan. Dit symposium beoogt om met verschillende disciplines de huidige inzichten te bespreken en de consequenties daarvan voor de praktijk te bediscussiëren.

Voorzitters

Dr. Charles van Berlo, chirurg-oncoloog, VieCuri Medisch Centrum, Venlo

Drs. Roy van den Berg, anesthesioloog–intensivist, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg

Dr. Mireille Serlie, internist-endocrinoloog, AMC, Amsterdam

Voorbereidingscommissie

Monique van Asseldonk, Diëtist, Radboudumc, Nijmegen

Roy van den Berg, Anesthesioloog–intensivist, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg

Charles van Berlo, Chirurg-oncoloog, VieCuri Medisch Centrum, Venlo

Klaartje de Kanter, Ziekenhuisapotheker, Radboudumc, Nijmegen

Mireille Serlie, Internist-endocrinoloog, AMC, Amsterdam

Sander van Muiswinkel, Manager Nutrition, Baxter, Utrecht

Ellen van der Heijden, , Adviseur voeding, PIT Actief, Amsterdam

Schema

 09:30 Ontvangst en registratie
 10:00 Tussen weten, moeten en doen
Voorzitter, Charles van Berlo, chirurg-oncoloog, VieCuri Medisch Centrum, Venlo
 PERIOPERATIEF (PAR)ENTERAAL VOEDEN
 10:15 Optimaliseren van de perioperatieve voedingstoestand
Prof.dr. Kees Dejong, hoofd hepatopancreaticobiliaire chirurgie en vervolgopleidergastro-intestinale chirurgie, MUMC, Maastricht
 10:45 Intraveneuze toedieningswegen voor TPV
Dr. Krijn van Lienden, interventieradioloog, AMC, Amsterdam
 11:15 Pauze
 (PAR)ENTERAAL VOEDEN VAN DE KRITIEK ZIEKE PATIËNT EN MONITOREN
 11:45 Voorzitter:
Roy van den Berg, anesthesioloog–
intensivist, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg
 11:50 De voeding van volwassen IC-patiënten anno 2014
Prof.dr. Heleen Oudemans–van Straaten, intensivist, VU medisch centrum, Amsterdam
 12:20 Zinvolle monitoring van patiënten op TPV
Dr. Geert Wanten, gastro-enteroloog, Radboudumc, Nijmegen, voorzitter NESPEN
 12:50 Lunchpauze
 (PAR)ENTERAAL VOEDEN ALS ONDERDEEL VAN DE MEDISCHE BEHANDELING
 14:00 Voorzitter:
Mireille Serlie, internist-endocrinoloog, AMC, Amsterdam
 14:05 Het nut van optimaliseren van de voedingstoestand van oncologische patiënten
Dr. Sandra Beijer, diëtist / epidemioloog, afdeling onderzoek Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Eindhoven
 14:35 Spiermassa, krachtige voorspeller van morbiditeit?
Prof.dr.dr. Andrea Maier, internist-ouderengeneeskunde, hoofd Centrum Ouderengeneeskunde Amsterdam, afdeling interne geneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam
15:05 Tussen nu weten en morgen doen
Stellingen en discussie – Conclusies en leerpunten
Charles van Berlo, Roy van den Berg en Mireille Serlie,
15:45 Sluiting, hapje & drankje

                       

Inschrijven

Deelname:
Aan deelname aan het symposium zijn geen kosten verbonden.

Maximum aantal deelnemers is 200.

Deelnemers ontvangen een bevestiging en routebeschrijving

Inschrijven:U kunt zich online inschrijven via de button bovenaan deze pagina

Annulering:
Graag tijdig via info@congresscare.com laten weten als blijkt na uw inschrijving dat u toch niet aanwezig kunt zijn, wij kunnen dan iemand anders in de gelegenheid stellen deel te nemen.

Algemene informatie

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

• Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (Diëtisten) met 4 punten

• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Scholing Kinderverpleegkunde                              4

Scholing Maag Darm Lever                                    4

Scholing Praktijkondersteuners huisartsen        4

Scholing Praktijkverpleegkunde                            4

Scholing Wijkverpleegkunde                                  4

• Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) met 4 punten

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

• Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)

• Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Parenteraal Voeden met verstand
27 november 2014

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone