Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2014

Zoals u gewend bent zijn er ook dit najaar weer de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen in Congrescentrum Papendal te Arnhem.

De Oncologiedagen zijn een vast ontmoetingspunt voor oncologen uit Nederland en Vlaanderen. Onderwerpen die aansluiten aan de dagelijkse praktijk vormen de kern van het programma. Dit jaar wordt hieraan ruimschoots aandacht besteed. Nieuw onderzoek zal worden belicht door jonge collega’s uit een aantal academische centra. Vrijdag komen de aanstormende jonge collega’s weer aan bod bij de uitreiking van de proefschriftprijzen en de Pieter de Mulder prijs.

Tenslotte hebben we dit jaar als hoogtepunt een tweetal key note lectures waarvoor we onder andere een eminente buitenlandse spreker bereid gevonden hebben.

Kortom ook in 2014 bieden de Oncologiedagen weer uitgebreide informatie voor uw dagelijks werk en de gelegenheid om vele collega’s te ontmoeten.

We zien u graag in november in Papendal.

 

Commissies

Dr. Paul de Jong, voorzitter
Prof.dr. Veronique Cocquyt
Prof.dr. Jacques De Grève
Prof.dr. Sabine Linn
Prof.dr. Winald Gerritsen
Prof.dr. Jourik Gietema
Dr. Johanneke Portielje
Dr. Ester Siemerink
Dr. Tineke Smilde
Dr. Tom Vlasveld
Prof.dr. Hans Wildiers

Programma

 

Woensdag 19 november
Onderwijsmiddag en -avond voor en door jonge oncologen
Donderdag 20 november
9.55 Opening
Dr. Paul de Jong, voorzitter programmacommissie oncologiedagen
Tractus digestives
Voorzitters: Prof.dr. Hanneke van Laarhoven & Dr. Ester Siemerink
10.00 HER2, een goede target in gastrointestinale tumoren?
Prof.dr. Hans Prenen, UZ Leuven
10.20 Lokale therapie van levermetastasen: een uitdaging
Prof.dr. Marc Peeters, UZ Antwerpen
10.50 EFGR, wat moet je ermee?
Prof.dr. Henk Verheul, VUmc, Amsterdam
11.10 Koffie- en theepauze
Capita Selecta 1 – Uro-genitale tumoren
Voorzitters: Prof.dr. Jourik Gietema, UMCG, Groningen & Dr. Tineke Smilde, JBZ, ‘s-Hertogenbosch
11.40 Neo adjuvante behandeling van het blaascarcinoom
Dr. André Bergman, AvL, Amsterdam
12.00 Gemetastaseerd prostaatcarcinoom: systemische therapie vroeg starten?
Prof.dr. Jourik Gietema, UMCG, Groningen
12.30 Gaat er na 20 jaar carboplatin-paclitaxel eindelijk iets veranderen in de systemische behandeling van het ovariumcarcinoom?
Dr. Anneke Westermann, AMC, Amsterdam
12.50 Lunchpauze
Capita Selecta 2 – Zeldzame tumoren
Voorzitters: Prof.dr. Winette van der Graaf, Radboudumc, Nijmegen & Dr. Paul de Jong, St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein
13.50 Neuro-endocriene tumoren
Dr. Margot Tesselaar, AvL, Amsterdam
14.10 Hooggradig glioom, drie stappen naar voor en twee terug?
Prof.dr. Bart Neyns, UZ Brussel
14.30 Weke delen sarcomen: nieuwe aspecten
Prof.dr. Winette van der Graaf, Radboudumc, Nijmegen
15.00 Koffie- en theepauze
Onderzoek van eigen bodem
Voorzitters: Prof.dr. Hans Gelderblom, voorziter NVMO & Prof.dr. Jacques De Grève, voorzitter BSMO
15.30 Onderzoek gepresenteerd door drie academische centra:
Leids Universitair Medisch Centrum
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Key-note lecture 
16.30 Precision medicine now and in the future
Prof.dr. Johann De Bono, The Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital, London, UK
Vrijdag 21 november
8.00-9.45 Ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
Key-note lecture
Voorzitters: Prof.dr. Hans Wildiers, UZ Leuven & Dr. Johanneke Portielje, HAGA Ziekenhuis, Den Haag
10.00 Immunotherapie in de oncologie
Dr. Fons van den Eertwegh, VUmc, Amsterdam
Toxiciteit
10.45 Oogheelkundige gevolgen van oncologische behandelingen, hoe voorkomen, hoe behandelen?
Dr. Guy Missotten, UZ Leuven
Advanced Care Planning
11.05 Advance Care Planning ter verbetering van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten en hun familie
Prof.dr. Luc Deliens, UZ Brussel / VUmc, Amsterdam
11.25 Het gesprek over de dood hoort bij het leven
Dr. Tineke Smilde, JBZ, ‘s-Hertogenbosch
11.45 Koffie- en theepauze

Awards
12.15 Pieter de Mulder prijs
12.30 Winnaars van het oncologieproefschrift van het jaar
13.00 Lunchpauze

Mammacarcinoom
Voorzitters: Prof.dr. Veronique Cocquyt, UZ Gent & Prof.dr. Sabine Linn, AvL, Amsterdam
14.00 Genprofilering en indicatie voor adjuvante chemotherapie
Prof.dr. Sabine Linn, AvL, Amsterdam & UMC Utrecht
14.30 Adjuvante chemotherapie schema’s bij borstkanker, zien we door de bomen het bos nog?
Prof.dr. Hans Wildiers, UZ Leuven
15.00 Neo-adjuvante chemotherpie
Prof.dr. Veronique Cocquyt, UZ Gent
15.10 Targeted therapies in borstkanker
Dr. Gabe Sonke, AvL, Amsterdam
16.00 Sluiting
Prof.dr. Hans Gelderblom, voorzitter NVMO

Inschrijven

U kunt zich via de knop bovenaan deze pagina inschrijven.
Inschrijvers tot en met 22 september 2014 ontvangen korting op het inschrijftarief. Deelnemers die zich hebben ingeschreven vóór maandag 9 november ontvangen hun badge voorafgaand aan het congres.

Kosten (incl. programma- abstractboek, pauzes en lunches)
t/m 22 september 2014
Medisch specialist EUR 265
Aios/Anios EUR 145
Overige deelnemer EUR 500

vanaf 23 september 2014
Medisch specialist EUR 315
Aios/Anios EUR 195
Overige deelnemer EUR 500

1-dagsregistratie
Specialist/Aios/Anios EUR 175
Overige deelnemer EUR 400
Aios en Anios dienen een verklaring van hun opleider/werkgever te sturen naar info@congresscare.com

Kosten congresdiner (donderdagavond 20 november): EUR 55

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 22 september 2014 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Hotelaccommodatie
Er is beperkte mogelijkheid om in Hotel Papendal te overnachten. Tijdens uw on-line registratie kunt u een hotelkamer reserveren.

Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een eenmalige incassomachtiging of via iDEAL. Dit geldt niet voor deelnemers, die niet over een Nederlandse bank- of girorekening beschikken. Bij het toezenden van de bevestiging zal worden aangegeven hoe deze deelnemers hun betaling dienen te verrichten.

Algemene informatie

Accreditatie
Evenals voorgaande jaren zullen de Oncologiedagen 2014 ter accreditatie aangemeld worden in GAIA voor de volgende verenigingen:
– Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
– Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
– Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

De Belgische Vereniging voor Medische Oncologie (BSMO) zal zorgdragen voor accreditatie in België

Secretariaat

Voor alle overige informatie:
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Nederland
Tel: +31 (0)73 – 690 14 15
e-mail: info@congresscare.com
www.congresscare.com

Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2014
20 - 21 november 2014

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone