De NVMO Nederlandse Avond tijdens ASCO 2017

Beste collegae,
De NVMO Nederlandse Avond tijdens ASCO zal zondagavond 4 juni 2017 traditioneel hoog boven Chicago in de Willis Tower met prachtig uitzicht plaatsvinden. Dit jaar is er gekozen om de problematiek van betaalbare zorg vanuit een aantal invalshoeken te bekijken. De discussie over dure geneesmiddelen speelt al lang en iedereen maakt zich zorgen over de duurzaamheid van de zorg. Het is duidelijk dat we daarbij alle partijen nodig hebben en het alleen kan door samen te werken en elkaars belangen goed te begrijpen. Daarnaast is er grote behoefte aan alternatieve modellen om nieuwe geneesmiddelen bij onze patiënten te krijgen. Recent hebben Prof Rene Bernards en Prof Jan Schellens een dergelijk nieuw model voorgesteld (Cell, 2017) en Jan Schellens is bereid dit nader toe te lichten.

Een ander belangrijk thema en in lijn met het beheersbaar houden van de kosten van de zorg is de vraag wat registries nu hebben bijgedragen of gaan bijdragen aan deze vraag van kostenbeheersing. Grootschalige data verzamelingen worden door sommigen beschouwd als een onmisbaar ingrediënt om betere zorg te kunnen geven, anderen stellen dat deze registries alleen waarde hebben als ze nauw gekoppeld zijn aan onderzoek. Daarmee komen we in het schemergebied tussen zorg en onderzoek waarbij dit grote consequenties kan hebben hoe we de zorg inrichten. Prof Koos van der Hoeven is als geen ander in staat om kritisch te kijken naar de meerwaarde van registries: wat hebben ze gebracht en hoe gaan we er mee verder? Tenslotte zal Prof Liesbeth de Vries ons mee nemen in de gedachtengang achter de Magnitude of Clinical Benefit Scale (MCBS) die ESMO heeft gelanceerd. MCBS heeft internationaal veel aandacht gekregen en omdat door deze schaal het mogelijk wordt de klinische waarde van een geneesmiddel beter in te schatten. Prof de Vries zal de eerste ervaringen met de MCBS met ons delen.

We kijken uit naar een wederom mooie avond samen die natuurlijk wordt afgesloten met een diner waar nagepraat kan worden over alle ervaringen.
Vriendelijke groeten,
Namens het organiserend comité
Emile Voest & Sjoerd Hovenga

Programma

17.30 Ontvangst & registratie

Opening Prof. dr. Emile Voest, AvL, Amsterdam

18.00 Wat is de waarde van een registry?
Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, Radboudumc, Nijmegen

18.30 Nieuwe geneesmiddelen tegen kanker maar voor welke prijs?
Prof. dr. Jan Schellens, AvL, Amsterdam

19.00 Implementatie van de ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale
Prof. dr. Liesbeth de Vries, UMCG, Groningen

19.30 Plenaire discussie
Prof. dr. Emile Voest, AvL, Amsterdam

20.00 Einde wetenschappelijk programma

20.00 – 21.00 Walking dinner

Inschrijven

Deelname aan deze avond is kosteloos.
Na aanmelding wordt er op uw komst gerekend. Indien u verhinderd bent, verzoeken we u vriendelijk u af te melden via: info@congresscare.com.

Accreditatie

Voor de NVMO Nederlandse Avond is accreditatie toegekend door:
– De Nederlandse Internisten Vereniging – 1 punt
– De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers – 2 punten

Sponsoren

 

  • Congres website Bezoek website
  • Wanneer 4 juni 2017
  • Waar Chicago, Illinois, Verenigde Staten
  • Categorie

De NVMO Nederlandse Avond tijdens ASCO 2017
4 juni 2017

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone