Jubileum Congres Stichting Dyslexie Nederland

In 2013 bestaat de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 30 jaar. Voortbouwend op de missie van de SDN om wetenschappelijke kennis voor de praktijk toegankelijk te maken zal het jubileum gevierd worden met een congres waarbij wetenschappers, dyslexiediagnosten en behandelaren zullen werken aan een update van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB). Daarmee wordt gehoor gegeven aan de belofte van de minister van VWS aan de leden van de Tweede Kamer (maart 2012) om betrokken veldpartijen daartoe aan te sporen. De minister is uitgenodigd om aan het congres deel te nemen en kennis te nemen van de conclusies.

 

In 2009 is de vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie van kracht geworden. Psychologen en orthopedagogen blijken te worstelen met diverse beslissingen en onduidelijkheden in hun functie van poortwachter, diagnosticus en behandelaar. De vragen die via de website van de SDN binnenkomen getuigen daar regelmatig van. Deze laten ook zien dat er grote verschillen zijn in de mate waarop deze praktijkbeoefenaars zich door het PDDB laten sturen dan wel beperken. Deze onduidelijkheden vragen soms om een aanscherping, soms om een verruiming van het PDDB: zowel op het deel over diagnostiek als het deel over behandeling. Daar gaat u samen met de SDN op dit congres aan werken. Na aanmelding wordt u uitgenodigd uw commentaar aangaande het PDDB middels een enquête op de website van de SDN, aan te leveren.

 

De lezingen in het ochtendprogramma bieden elk recente wetenschappelijke inzichten over een of meer knelpunten die in de praktijk met het protocol worden ervaren. In de middag gaat u in werkgroepen aan de slag met ‘het vertalen’ van de informatie uit het ochtendprogramma in stappen voor het protocol-2.0.

 

Het doel is om na drie jaar werkervaring met de protocollen, de elementen waaruit het protocol is opgebouwd kritisch te beschouwen in het licht van recente wetenschappelijke inzichten en oplossing aan te dragen voor de ervaren knelpunten teneinde het protocol te verbeteren zowel wat betreft de theoretische basis als de praktische werkbaarheid. We streven naar consensus over de vraag hoe concreet handelingsvoorschriften moeten zijn. Aan het eind van de dag wordt een eerste terugkoppeling besproken. In de congresbundel, die kort na het congres verschijnt, zal de totale opbrengst van de dag worden opgenomen. Deze bundel krijgen de deelnemers na het verschijnen gratis toegestuurd.

 

Kortom een werkconferentie dyslexie die u niet mag missen!

 

Namens de Stichting Dyslexie Nederland

 

Het Bestuur:

 

• Prof. dr. K.P. van den Bos
• Mw. dr. E.H. de Bree
• Mw. K. Henneman
• Dr. P.F. de Jong
• Mw. dr. R. Kleijnen
• Mw. drs. E. Krikhaar
• Mw. drs. E. Loykens
• Mw. A. Paternotte
• Dr. A.J.C. Struiksma
• Prof. dr. L. Verhoeven
• Prof. dr. F. Wijnen

Programma

Vrijdag 8 februari 2013
Ochtendprogramma Dagvoorzitter: Prof. dr. Frank Wijnen, Universiteit Utrecht
9.00 Ontvangst en inschrijving
9.30 Welkomstwoord en inleiding
Prof. dr. Frank Wijnen, Universiteit Utrecht
9.35 Onderkenning dyslexie
Prof. dr. Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen &
Dr. Jos Keuning, Cito, Utrecht
10.05 Differentiaal diagnose en comorbiditeit
Prof. dr. Frank Wijnen, Universiteit Utrecht &
Dr. Elise de Bree, Universiteit Utrecht
10.35 – 11.00 Verklarende diagnostiek
Dr. Peter de Jong, Universiteit van Amsterdam &
Prof. dr. Aryan van der Leij, Universiteit van Amsterdam
11.00 – 11.25 Pauze
11.30 Lezen: techniek en begrip
Prof. dr. Kees van den Bos, Rijksuniversiteit Groningen
12.00 Behandelen
Dr. Astrid Geudens, Directeur van het expertisecentrum Code, Antwerpen
12.30 Brug naar middagsessie
Dr. Chris Struiksma, Pedologisch instituut Rotterdam
12.45 – 13.45 Lunch
Middagprogramma
13.45 – 15.30 Workshop
In twaalf groepen, onder leiding van ervaren dyslexiespecialisten, vertalen we met elkaar de theoretische inzichten uit de ochtend lezingen in aanpassingen van het PDDB op de punten waar de praktijk knelpunten ervaart **
15.30 – 15.45 Cliëntenperspectief
Drs. Cecilia Kalsbeek project “Goud in handen, ervaringskennis effectief inzetten”, Het Ondersteuningsburo (HOB), Amersfoort
15.45 – 16.30 Van theorie naar praktijk en terug naar PDDB 2.0
Prof. dr. Wied Ruijssenaars, Rijksuniversiteit Groningen
16.40 Afsluiting dagvoorzitter met aansluitend borrel
** U wordt bij voorbaat uitgenodigd de knelpunten die u in de praktijk tegenkomt te delen met de voorbereidingsgroep van het middagprogramma.

Inschrijven

Kosten online inschrijving: EUR 225
Ter plaatse:  EUR 275
De registratiekosten zijn inclusief BTW, documentatiemateriaal, koffie- en theepauzes, lunch en een deelnamecertificaat.

Algemene informatie

Locatie
Domstad Cursus- en Vergadercentrum
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Bereikbaarheid
Zie website: http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/
Domstad Cursus- en Vergadercentrum is gelegen in het hart van Utrecht, op 10 minuten loopafstand van het Centraal Station. Tevens is parkeren mogelijk op het parkeerterrein van de Jaarbeurs (tegenover het Centraal Station). Met de sneltram tweede halte Graadt van Rogggenweg uitstappen, u ziet het gebouw direct in de zijstraat ten westen van de halte.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor diagnosten/behandelaren in de zorg na verwijzing vanuit het onderwijs: gekwalificeerde gedragsdeskundigen, GZ-psychologen, K&J psychologen en orthopedagogen-generalist. Mede behandelaren in de zorg: psychologen, orthopedagogen, logopedisten en remedial teachers.

Accreditatie
Voor het jubileumcongres wordt accreditatie aangevraagd bij:
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
De Nederlandse Vereniging van Orthopedagogiek (NVO)
Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP)

Secretariaat

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
Fax 073 690 14 17
info@congresscare.com
www.congresscare.com

  • Wanneer 8 februari 2013
  • Waar Domstad, Utrecht
  • Categorie

Jubileum Congres Stichting Dyslexie Nederland
8 februari 2013

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone