Symposium nieuwe ontwikkelingen bij Hoofd-halskanker

U kunt zich nu aanmelden voor het symposium Nieuwe ontwikkelingen bij Hoofd-halskanker op dinsdag 2 april 2024. Dit symposium vindt hybride plaats.

PROGRAMMA

18:00 – 18:30 Broodjes + soep

18:30 – 18:40 Opening
Welkom en opening Prof. dr. Remco de Bree

18:40 – 19:10 Uitkomstgerichte zorg
Dr. Jan-Jaap Hendrickx (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

19:10 – 19:40 Prehabilitatie
Dr. Baukje van den Heuvel (Radboudumc)

19:40 – 20:00 Pauze

20:00 – 20:30 Liquid biopsies
Prof. dr. Ed Schuuring (UMCG)

20:30 – 21:00 Systemische therapie
Dr. Lot Devriese (UMCU)

21:00 Afsluiting

Locatie
UMC Utrecht
Van Peperzaal
Q – gebouw
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

Doelgroep
KNO arts, internist-oncoloog, kaakchirurg, chirurg-oncoloog, verpleegkundig specialist, oncologie verpleegkundige, radioloog, radiotherapeut

Registratie
Deelname aan dit symposium kost EUR 25,-. U kunt zich hier online inschrijven

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 2 punten
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde (NVKNO) met 2 punten

Accreditatie worddt aangevraagd bij:
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
Kwaliteitsregister Kaakchirurgen (NVMKA)
Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Symposium nieuwe ontwikkelingen bij Hoofd-halskanker
2 april 2024

Aanmelden

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone