GABAWorks: Tanderosie

Tanderosie
Al bij 30% van de volwassenen en bij 20% van de kinderen is in meer of mindere mate tanderosie aanwezig. Dit aantal neemt momenteel alleen nog maar toe met vérstrekkende gevolgen. Immers wanneer tandmateriaal verdwenen is komt dit nooit meer terug.

Tanderosie is voor patiënten moeilijk vast te stellen en nauwelijks herkenbaar. Wanneer de ontwikkeling van tanderosie niet wordt tegengegaan, wordt verlies van tandweefsel zichtbaar en kunnen elementen gevoelig worden.

Voor actuele informatie over dit probleem nodigen wij u uit voor een klinische avond over dit onderwerp. Tijdens deze avond zal mevrouw Dien Gambon, kindertandarts, dieper ingaan op de oorzaak van erosie, de epidemiologie, het stellen van de differentiële diagnose en de daarbij horende behandeling en advies bij zowel kinderen als volwassenen.

Er worden 4 klinische avonden gepland, altijd wel één niet te ver bij u vandaan:

  • 24 januari, Evoluon te Eindhoven
  • 25 januari, Bilderberg te Zwolle
  • 15 februari, WTC te Amsterdam
  • 21 februari, Novotel Brainpark te Rotterdam

Wij hopen u tijdens een van deze klinische avonden te mogen begroeten

Carla Vos
Dental Manager Benelux

Programma overzicht

Klik hier voor het volledige programma-overzicht.

Programma

19.00  Ontvangst met koffie & thee

19.25 Opening
Carla Vos, Professional Relations Manager Gaba Benelux

19.30 Gaba klinische avond: Erosie “update”
Dien Gambon, Bambodino Kinderpraktijk, Rotterdam

20.15 Pauze

20.45 Vervolg Gaba klinische avond: Erosie “update”
Dien Gambon, Bambodino Kinderpraktijk, Rotterdam

21.30 Borrel

Sprekers

Dien Gambon
Dien Gambon, tandarts pedodontoloog, tandarts gehandicaptenzorg en tandarts angstbegeleiding, studeerde in 1986 af aan de RUU. Zij werkte in eerste instantie vele jaren in de algemene praktijk en in Centra Bijzondere Tandheelkunde. In 1995 startte zij Bambodino Kinderpraktijk in Rotterdam, een praktijk gespecialiseerd in kindertandheelkunde. Bambodino Kinderpraktijk is in 2004 HKZ-ISO gecertificeerd. In samenwerking met de ACTA doet zij onderzoek op het gebied van erosie bij (jonge) kinderen en adolescenten. Inmiddels heeft zij verschillende (internationale) publicaties op haar naam en geeft zij regelmatig presentaties in binnen en buitenland.

Inschrijven

Klik hier voor de online-inschrijfmodule om u voor een van de Gaba Klinische Avonden: Erosie op te geven. Na uw inschrijving ontvangt u via het online-registratiesysteem een bevestiging van de inschrijving. U krijgt via het secretariaat aanvullend nog een bevestiging per post toegezonden.

Annulering
Alleen bij ontvangst van uw schriftelijke annulering uiterlijk 1 maand voorafgaande aan de door u opgegeven locatie en datum vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 25 administratiekosten. Daarna kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige incassomachtiging.

Algemene informatie

Tanderosie: een update
Steeds meer wordt tanderosie in de mond gediagnosticeerd. Een uitdaging is het om dit in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Waar begint het mee en wat zijn de verschillende stadia? Met de verandering in levensstijl de afgelopen decennia is een van de oorzaken van erosie het voortdurend eten en drinken van erosieve producten. Naast frisdranken blijken er tal van andere producten ook kans op weefsel verlies te geven. Aan de hand van eet- en drinkgedrag is het mogelijk oorzaken op te sporen. Bestaat er een relatie tussen de locatie van de erosie en de oorzaak? Daarnaast is het van belang vroegtijdig zowel ouders als kinderen te informeren over de risico’s en de gevolgen wanneer gedragsveranderingen uit blijven.

Een praktisch verhaal met veel casuïstiek, achtergronden en nieuwe inzichten in de materie.

Secretariaat

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 1415
Fax 073 690 1417
m.vanderwal@congresscare.com of info@congresscare.com
www.congresscare.com

GABAWorks: Tanderosie
15 - 21 februari 2012

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone