GABAWorks

Bij evidence based dentistry gaat het om het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs in combinatie met de kennis en ervaring van de tandheelkundige professional en de wens van de individuele patiënt.

Dit is een mooie technische definitie maar hoe krijgt dat vorm in de dagelijkse praktijk? U hebt zelf de kennis en ervaring, de wens van de patiënt kunt u bespreken.

Tijdens een drietal klinische avonden wordt besproken hoe dit ‘best beschikbare bewijs’ gezocht en beoordeeld moet worden. Daarbij gaan we ter plekke oefenen met het zoeken van wetenschappelijk bewijs op PubMed.

Tevens krijgt u die avond informatie over de Triclosan/Copolymeer technologie, zoals toegepast in de Colgate Total producten.

De drie klinische avonden zijn gepland op:
Woensdag 23 november in Arnhem
Dinsdag 29 november in Amsterdam
Donderdag 8 december in Heerenveen

Wij hopen u tijdens één van de klinische avonden te mogen begroeten.

GABA Benelux
Ariane Stengers
Scientific Affairs Manager

Programma

18.30   Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

18.55   Welkom
Ariane Stengers, Scientific Affairs Manager – GABA Benelux

19.00  Toepassing van Evidence Based Dentistry in de dagelijkse praktijk
Dagmar Else Slot, MSc, mondhygiënist – ACTA
Drs. Anna Louropoulou, tandarts-parodontoloog – ACTA

19.45  Pauze

20.15  Praktische oefensessie op de computer (deze zullen aanwezig zijn)

20.45  Triclosan/Copolymer – The technology
Ariane Stengers, Scientific Affairs Manager – GABA Benelux

21.00  Borrel

Sprekers

Dr. Schelte Fokkema
Voordat Schelte in 1991 tandarts werd heeft hij eerst zijn mondhygiënistdiploma behaald en is hij vanaf dat moment ook altijd als zodanig werkzaam geweest. Na een paar jaar algemene praktijkervaring heeft Schelte de Master of Science opleiding parodontologie gevolgd en werd daarmee in 1996 parodontoloog erkend door de NVvP. Daarna heeft hij het opzetten van een praktijk voor parodontologie gecombineerd met een promotieonderzoek op de afdeling parodontologie van het ACTA. In 2002 verdedigde hij zijn proefschrift waarvoor hij in datzelfde jaar de Hamer Duyvensprijs ontving. Eerder was Schelte ook al bekroond voor zijn wetenschappelijk werk dat hij in het kader van de MSc-opleiding publiceerde. Schelte is vicevoorzitter van de NVvP en wetenschappelijk redacteur van de NVvP-nieuwsbrief geweest. Momenteel werkt Schelte als parodontoloog in zijn eigen parodontologiepraktijk te ’s-Hertogenbosch en is hij hoofddocent bij de opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast verzorgt hij diverse na- en bijscholingscursussen, is hij lid van de NTvM redactieraad, redacteur van het Het Tandheelkundig Jaar en extern adviseur van de NVM. Tot slot is Schelte lid van het wetenschappelijk adviescollege Preventie mond- en tandziekten van het Ivoren Kruis.

Evidence-Based Mondzorgkunde
Door een groot aantal trends en ontwikkelingen bevindt de zorg zich in een belangrijk transformatieproces. Daardoor hebben zich in de afgelopen decennia ook belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het beroep van de mondhygiënist. Zo namen de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid toe en breidden het takenpakket en de opleidingsduur zich verder uit. Daarmee werden niet alleen hogere eisen gesteld aan de mondhygiënist in de beroepspraktijk, maar ook aan de opleidingen o.a. als gevolg van de verworven HBO-status. Om te voldoen aan het HBO-niveau hebben de opleidingen het evidencebased karakter van het beroep mondhygiënist verhoogd en worden jonge professionals tegenwoordig onderricht in de principes van evidence-based practice. Hierdoor zijn de beroepsmogelijkheden voor de mondhygiënist nog verder verbreed met een carrière in de wetenschap. Echter ondanks deze EBP storm die de afgelopen jaren verwoed door de mondzorg raasde, vraagt de individuele mondhygiënist in de beroepspraktijk zich af wat hij/zij met het EBPgegeven moet en hoe EBP gestalte kan krijgen in de dagelijkse praktijk. Deze lezing zal inzicht verschaffen hoe de faculteit de brug wil slaan tussen de wetenschap en het beroepsveld van de mondhygiënist en in welke vormen zij dat wil gieten; m.a.w. how to bring it to life.

Dr. Richard Niederman
Dr Niederman graduated magna cum laude in 1976 from the Harvard School of Dental Medicine where he also received his periodontal specialty training.He practiced dentistry in the public and private practice, and went on to receive certificate training in Evidence-Based Medicine at the University of Oxford in 1996. He is the founding USA editor of Evidence-Based Dentistry; the founding editor for the Global Centers for Evidence based dentistry, its website www.evidentista.org and its search engine www.EviDents.org. He is the co-author of the book Evidence-based Dentistry: Managing Information for Better Practice, published more than 100 peer-reviewed articles, and provided training in evidence-based dentistry on 5 continents over the last 10 years. He regularly teaches evidence-based dentistry at the University of Oxford and at the Forsyth Institute. The focus of his current work is systematically implementing evidence-based preventive interventions in practice.

Evidence-Based Dentistry: 3-part harmony in 5-steps
This presentation will provide participants with an overview of evidence-based dentistry’s 5 steps. To provide the widest practical and conceptual understanding, examples will focus on prevention. Participants should be able to extrapolate the methodology to their own areas of clinical interest.

Ariane Stengers
Ariane Stengers is moleculair bioloog en ruim 4 jaar werkzaam bij GABA als Scientific Affairs Manager. Zij zal u meer vertellen over de Triclosan/Copolymeer technologie die toegepast is in de producten van Colgate Total.

Kosten Inschrijving

Kosten deelname: € 49,–
Betaling uitsluitend door het afgeven van een éénmalige incasso machtiging.

Algemene informatie

Data en Locaties:
23 november 2011
Hotel en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem

29 november 2011
WTC
Strawinskylaan 1
1077 XW Amsterdam

8 december 2011:
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud
Koningin Julianaweg 98
8453 WH Oranjewoud


Doelgroep:
De GABAWorks! klinische avonden zijn bestemd voor tandartsen en mondhygiënisten, maar ook assistenten zijn welkom.

Accreditatie:
KRM heeft de GABAWorks klinische avond geaccrediteerd met 3 punten.
De accreditatieaanvraag bij KRT is nog in aanvraag via PE online.
NB! Na afloop van de klinische avond zal het congressecretariaat uw KRM nummer of KRT bignummer via het PE online systeem doorvoeren. De punten worden dan automatisch bijgeschreven in uw register. Let op! u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw KRM nummer of KRT bignummer aan het congressecretariaat. Vergeet dus niet bij uw online inschrijving  uw nummer toe te voegen.

Secretariaat

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel.: 073 690 1415
Fax.: 073 690 1417
e-mail: info@congresscare.com
www.congresscare.com

  • Wanneer 12 mei 2011
  • Waar Provincie Vlaams-Brabant - Provinciehuis Leuven, Provincieplein, Leuven, Vlaams-Brabant, België
  • Categorie

GABAWorks
12 mei 2011

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone