Borstkanker Behandeling Beter 2015

Geachte collegae,

Graag nodigen wij u uit voor het zesde interdisciplinaire Rotterdamse Borstkanker Symposium dat plaats zal vinden op donderdag 5 november 2015.

Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom bij een kopje koffie en een broodje, waarna u in een gevarieerd programma een update krijgt van lokale en regionale deskundigen over de stand van zaken betreffende diagnostiek en therapie van mammapathologie en mammacarcinoom.

Er zijn een beperkt aantal hoofdthema’s geselecteerd die door de verschillende specialisten die deel uitmaken van het multidisciplinaire team vanuit verschillende kanten worden belicht. De eerste sessie is in het geheel gewijd aan DCIS, waarna vervolgens een overzicht wordt gegeven welk type systemische therapie te gebruiken voor de diverse subgroepen van patiënten. Aansluitend geven een aantal onderzoekers uit de regio toelichting over opzet en resultaten van hun onderzoek, met de potentie om toekomstige diagnostiek en behandelingen te verbeteren.

Na het uitgebreide buffetdiner komen in een laatste onderdeel een aantal discussiepunten betreffende lokale en chirurgische behandeling in debatvorm aan de orde. Met uw bijdrage zal dit hopelijk leiden tot veel interactie en discussie.

Al met al verwachten we wederom een gevarieerd en informatief programma, wat interessant is van begin tot einde voor iedereen die betrokken is bij de diagnostiek en behandeling van mammacarcinoom en DCIS. Er is gelegenheid om voordrachten bij te wonen van specialisten in hun vakgebied, met wie u ook laagdrempelig van gedachten kunt wisselen tijdens theepauze, buffet en borrel na afloop.

Graag tot ziens op 5 november!

Met vriendelijke groet, namens de symposiumcommissie,

Titia Lans
Caroline Seynaeve

Commissies

Dr. T. Lans (Titia)
Dr. M. Menke (Marian)
Dr. A. Jager (Agnes)
Dr. E. Luiten (Ernest)
Dr. L. Koppert (Linetta)
Dr. C. Seynaeve (Caroline)
Prof. H. Struikmans (Henk)

Programma

13.00 Ontvangst met koffie

13.20 Welkom en introductie – voorzitter Titia Lans, chirurg, MC Haaglanden

13.30-15.30 Sessie 1 DCIS nader bekeken
voorzitter: Ernest Luiten, chirurg, Amphia ziekenhuis

13.30 De waarde van de MRI bij de diagnose DCIS
Inge-Marie Obdeijn, radioloog, Erasmus MC

13.50 Is de aanwezigheid van invasief carcinoom na een biopt met DCIS voorspelbaar?
Pieter Westenend, patholoog,  Albert Schweitzer ziekenhuis

14.10 De toegevoegde waarde van radiotherapie bij laaggradig DCIS
Nina Bijker, radiotherapeut-oncoloog, AMC

14.30 Behandeling op maat, baseren op DCIS -Oncotype
Ernest Luiten, chirurg, Amphia ziekenhuis

14.50 Discussie

15.00 Theepauze

15.30-17.00 Sessie 2 Systemische therapie
voorzitter Caroline Seynaeve, internist-oncoloog, Erasmus MC

15.30 Wel of geen chemopreventie? En zo ja, wanneer?
Caroline Seynaeve, internist-oncoloog, Erasmus MC

15.50 Behandeling triple negatief mammacarcinoom: waar staan we?
Agnes Jager, internist-oncoloog, Erasmus MC

16.10 HER2 positief mammacarcinoom, stand van zaken optimale HER2 blokkade
Quirine van Rossum-Schornagel, internist-oncoloog, Vlietland ziekenhuis

16.30 De ervaring met nieuwe doelgerichte therapieën
Robbert van Alphen, internist-oncoloog, TweeSteden ziekenhuis

16.50-17.30 Sessie 3 Onderzoek in de regio voorzitter
voorzitter: Linetta Koppert, oncologisch chirurg, Erasmus MC

16.50 Nieuwe inzichten bij surveillance in high-risk vrouwen
Sepideh Saadatmand, Erasmus MC

17.00 IORT boost studie
Peter Koper, radiotherapeut, MC Haaglanden

17.10 Arm-2 studie
Maarten Beek, Amphia ziekenhuis

17.20 De waarde van circulerende tumorcellen bij systemische therapie
Inge de Kruijff, Erasmus MC

17.30 Buffetdiner

18.45-20.30 Sessie 4 Op het scherpst van de snede
voorzitter Marian Menke, chirurg,  Albert Schweitzer ziekenhuis

18.45 Oncoplastische sparende chirurgie, wie doet wat?
Mark Mureau, plastisch chirurg, Erasmus MC
reactie Ernest Luiten, chirurg, Amphia ziekenhuis

19.15 De klinisch positieve oksel en NAC; “Ik ben eruit!”
Jean-Philippe Pignol, radiotherapeut, Erasmus MC
reactie Linetta Koppert, oncologisch chirurg, Erasmus MC

19.45 Welke reconstructie bij radiotherapie indicatie?
Mikko Larsen, plastisch chirurg, MC Haaglanden
reactie Peter Koper, radiotherapeut, MC Haaglanden

20.15 Discussie

20.30 Afsluiting en Borrel

Inschrijven

Kosten voor de inschrijving bedragen EUR 95.
Betaling via  iDEAL of door middel van het afgeven van een éénmalige incassomachtiging.

U kunt zich inschrijven via de button boven aan deze pagina.

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 16 oktober 2015 vindt restitutie plaats onderaftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

 

Algemene informatie

Het programma is met name bedoeld voor medisch-oncologen, chirurgisch-oncologen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen en verpleegkundig specialisten.

Accreditatie is toegekend door:
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 5 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundige Specialisten Register (VSR) met 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) met 5 punten
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) met 5 punten  

Accreditatie is aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

Borstkanker Behandeling Beter 2015
5 november 2015

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone