ASCO – De NVMO Nederlandse Avond 2014

[on-line inschrijven kan tot zondag 1 juni, 10.00uur (lokale tijd), daarna kunt u zich ter plekke inschrijven]

Geachte collega,

De Nederlandse Avond op ASCO is traditioneel een belangrijk moment om met elkaar te praten over zaken die ons bezighouden. Inmiddels is het alweer de derde avond die volledig onder auspiciën van de NVMO zal worden
gehouden. Er is dit keer gekozen voor een aantal onderwerpen die in toenemende mate invloed hebben op ons medisch doen en laten. De steeds belangrijker wordende rol van social media (twitter, face book, blogs, apps, etc) maakt dat wij als beroepsgroep moeten nadenken over het gebruik van social media en ICT functionaliteiten in de dagelijkse praktijk vooral omdat het niet alleen maar positieve effecten heeft. Verder wordt in het tijdperk van personalized treatment steeds meer gevraagd om het off label gebruik van geneesmiddelen. Welke initiatieven zijn er en hoe laten we deze optimaal aansluiten bij de arts-patient relatie. We hebben wederom uitstekende sprekers bereid gevonden om over deze onderwerpen de discussie te starten.

We hopen u allen weer te mogen verwelkomen op de traditionele zondagavond op ASCO.

Namens het organiserend comité,
Prof. Emile Voest

Programma

V.a. 17.30uur Ontvangst
Opening
Prof.dr. Emile Voest
18.00 Social media en kanker: een zegen voor oncologen?
Liesbeth Meijnckens, Adviseur E-health / Social Media
18.30 Shared care follow-up for cancer survivors: experience with the Survivor App
Prof.dr. Jourik Gietema, UMCG, Groningen
19.00 Gebruik van oncolytica buiten de vastgestelde indicaties: kansen en belemmeringen
Prof.dr. Emile Voest, NKI-AvL, Amsterdam
19.30 Afsluiting & plenaire discussie
O.l.v. Paul de Jong & Emile Voest
20.00-21.00 Diner

Algemene informatie

Accreditatie:

Er is accreditatie verleend door:

  • De Nederlandse Internisten Vereniging (2 punten)
  • De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (2 punten)

Secretariaat

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
www.congresscare.com
info@congresscare.com
T: 073-6901415

  • Wanneer 1 juni 2014
  • Waar The Field Museum, South Lake Shore Drive, Chicago, Illinois, Verenigde Staten
  • Categorie

ASCO – De NVMO Nederlandse Avond 2014
1 juni 2014

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone