7e Amsterdam Longchirurgie Symposium

Geachte collega’s,

Vrijdag 12 december a.s. wordt in het WTC het 7e Amsterdams Longchirurgisch Symposium gehouden, opnieuw met een gevarieerd programma voor een ieder die bij de longchirurgie is betrokken.

– Hoe ziet de pre-operatieve zorg voor uw patiënt er uit? Valt daar nog “winst” te halen, mbt morbiditeit en mortaliteit?
– Is die peri-operatieve zorg ook onderdeel van de prestatie-indicatoren? Hoe kijken onze zuiderburen daar tegenaan?
– Hoe krijgen we de maximale opbrengst bij endoscopisch stadiëring? Wordt gericht gekozen tussen EUS en EBUS, of moeten we beiden doen?
– Recent werden richtlijnen voor de resectie van thymomen vastgesteld. Bent u al op de hoogte?
– Is het risico van een pneumonectomie na inductie chemo(radio)therapie écht te hoog? Wat te doen? Hoe dat te doen?
– De vragen gelden ook bij de thorax-trauma’s: Wat is de state-of-the-art bij de instabiele thoraxwand?
– Wat bij de trachea-letsels?
– Wat bij de immuungecompromiteerde patiënten? Hoe behandelt u complexe empyemen en aspergillomen?
– En, met de resultaten van stereotactische radiotherapie in gedachten: Is de (VATS) lobectomie niet een té grote ingreep bij T1 tumoren? Kunnen we niet beter longparenchym sparen?
– Tot slot zijn er nieuwe inzichten bij een oude aandoening: de pneumothorax. Een aantal van deze patiënten blijkt het BHD syndroom te hebben en u kunt ze herkennen. En dan optimaler behandelen!

Over al deze zaken wordt een deskundig overzicht gegeven, waarbij de discussie niet zal worden overgeslagen. Tijdens de borrel na afloop kunt u alle zaken laten bezinken of laten verdrinken, waarbij de organisatie natuurlijk hoopt op het eerste.

Tot ziens op vrijdag 12 december!

Namens de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT): Prof. Dr. E.F. Smit
Namens de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT): Dr. A.B.A. Vonk
Namens de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVVL): Dr. M.A. Paul

Programma

09.00 Ontvangst

09.30 Opening

09.35 De instabiele thoraxwand
Dr. M. Bemelman, St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg
10.05 Thymomen: de nieuwe afspraken
Prof. dr. P.E. van Schil, UZ Antwerpen, België
10.35 Indicatoren in België
Prof. dr. J. van Meerbeeck, UZ Antwerpen, België

10.55 – 11.25 Koffiepauze

11.25 Peri-operatieve fysiotherapie
E. Geleijn, VU medisch centrum, Amsterdam
11.45 Voedings-interventie
K. Ottens-Oussoren, VU medisch centrum, Amsterdam
12.05 Endoscopische stadiëring
Prof. Dr. J.T. Annema, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
12.25 Pneumonectomie na inductietherapie
Prof. P.A. Thomas, Aix-Marseille University & Hospitals System of Marseille, France

12.55 – 13.45 Lunchpauze

13.45 TB + Aspergilloma
Prof. G. Rocco, National Cancer Institute, Pascale Foundation, Naples, Italy
14.15 Complexe empyemen
Prof. G. Massard, Centre Hospitalier Strasbourg, France
14.45 Trachea-chirurgie
Prof. F. Rea, University of Padua, Italy

15.15 – 15.45 Theepauze

15.45 Recidief pneumothorax: Birt-Hogg-Dubé?
P.C. Johannesma, VU medisch centrum, Amsterdam
16.05 Lobectie voor T1: overtreatment?
Prof. dr. E.F. Smit, VU medisch centrum, Amsterdam

16.30 NVALT studies + congressen

16.40 Sluiting

16.45 Borrel

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de button bovenaan deze site.
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 195.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van het afgeven van een eenmalige incassomachtiging of middels iDEAL.

Annulering
Bij ontvangst door het symposiumsecretariaat van uw schriftelijke annulering vóór 30 november 2014 vindt
restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer
plaatsvinden.

 

Algemene informatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de:
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Taal
De voertaal van het symposium is Nederlands. De buitenlandse sprekers zullen presenteren in het Engels.

  • Wanneer 12 december 2015
  • Waar World Trade Center Amsterdam, Strawinskylaan, Station-Zuid WTC, Amsterdam, Nederland
  • Categorie

7e Amsterdam Longchirurgie Symposium
12 december 2015

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone