Congresorganisatie

Iedereen die ooit een evenement heeft georganiseerd, weet dat dit heel veel tijd kost. En dat is onnodig. Congress Care ondersteunt u graag in het hele proces. Van de allereerste vergadering tot en met de evaluatie. Natuurlijk blijft u zelf aan het roer. Wij gebruiken uw kennis, werken samen aan een zo sterk mogelijk programma, zoeken met u naar de beste sprekers en overleggen regelmatig over de voortgang van de organisatie. Maar het tijdrovende werk, realiseren wij.

Haal meer rendement uit uw bijeenkomst

Wij begrijpen precies wat u bedoelt en maken van uw bijeenkomst een succes.

Dit doen wij:

Conceptontwikkeling

 • Doel- en doelgroepbepaling
 • Van idee naar programma-invulling
 • Afstemming inhoud en beleving
 • Inzet netwerk en koppeling partijen

Projectmanagement

 • Opzet, planning en complete organisatie programma
 • Opstellen en bewaken projectplan
 • Samenstellen draaiboek

Projectsecretariaat

 • Administratieve werkzaamheden
 • Voorbereiden, opmaken en distribueren notulen
 • Aanspreekpunt voor deelnemers en sprekers
 • Samenstellen lijst genodigden
 • Coördinatie en verzending uitnodigingen
 • Verenigingssecretariaat

Financieel management

 • Opstellen en bewaken budget
 • Financieel management
 • Financiële administratie

Accreditatie

 • Aanvraag accreditatie
 • Vastlegging studiepunten in registratie- en accreditatiesystemen

Marketing en promotie

 • Opstellen promotie- en publiciteitsplan
 • Begeleiding ontwerp, tekstredactie en drukwerk communicatie-uitingen zoals briefpapier, uitnodigingen, advertenties, posters, brochures, programmaboek en abstractboek
 • Ontwerp, invulling en (technisch) beheer interactieve website
 • Optimale inzet social media (Twitter, LinkedIn, Facebook etc.)
 • Verzorgen publiciteit (nieuwsberichten externe media, congreskalenders)
 • Perscontacten
 • Productie programmaboek, abstractboek, en/of digitale alternatieven

Programma en sprekers

 • Advies inhoud en opzet programma
 • Advies mogelijke sprekers en dagvoorzitters
 • Uitnodigen sprekers
 • Programma- en sprekersbegeleiding
 • Opzet en coördinatie inschrijfprocedure indienen abstracts
 • (Online) verzamelen, beoordelen en verwerken abstracts en proceedings

Logistiek en accommodatie

 • Locatie selectie en onderhandeling
 • Zaalreservering en technische voorzieningen
 • Organisatie en coördinatie catering
 • Organisatie en coördinatie audiovisuele media
 • Coördinatie van aankleding van de locatie, zalen en podium

Registratie

 • (Online)deelnemersregistratie
 • Deelnemersadministratie
 • Produceren en leveren badges en deelnemerslijsten

Coördinatie ter plaatse

 • Opstellen zaal- en tijdsindeling
 • Ontvangst en registratie deelnemers, sprekers, exposanten en andere betrokkenen
 • Coördinatie en regievoering draaiboek
 • Contracteren en instrueren hostesses, technici, catering, etc.
 • Logistieke organisatie

Nazorg

 • Coördinatie opzet en uitwerking evaluatie deelnemers, sprekers
 • Bijwerken deelnemersbestand
 • Evaluatie met opdrachtgever(s)

© Copyright 2020 - Congress Care - Website door Newstaed