Symposium Immuno -en targeted therapie Zuid-Oost Nederland

Geachte collega’s,

Immunotherapie en targeted therapy zijn hot in de politiek, de media en bij het publiek. In juni dit jaar werd in de lekenpers, gevoed door een toonaangevend instituut, medegedeeld dat oncologen hierover in jubelstemming zijn. De vraag is of dit waar is en of daar voldoende grond voor is. Zijn de ontwikkelingen bij deze modaliteiten werkelijk zo groot of is er sprake van slechts uitbreiding met een zeer kostbaar instrumentarium t.b.v. geringe winst?
Feit is dat deze behandelingsmodaliteit in toenemende mate gebruikt wordt en gaat worden bij een groeiend aantal vormen van kanker. Wij willen u uitnodigen deelgenoot te worden van de ontwikkelingen op dit terrein en impact ervan op het beloop van een aantal vormen van kanker. We hebben gekozen voor het bronchuscarcinoom, niercelcarcinoom en melanoom.
Na een inleiding inzake epidemiologie van deze kankertypen met nadruk op de (gevorderde) stadia waarin immunotherapie en targeted therapy gebruikt worden zal ingegaan worden op de rol van deze behandelingen bij achtereenvolgens bronchuscarcinoom, niercelcarcinoom en melanoom. Bij het melanoom lijkt het aannemelijk dat immunotherapie en targeted therapy in de toekomst ook in de adjuvante situatie een rol gaat spelen. Thans gebeurt dit nog in trialverband. In het licht van de selectie van patiënten voor deze behandelingen zal de rol van de chirurg middels sentinel node en klierdissectietechnieken worden toegelicht, evenals de mogelijkheden voor palliatievechirurgie bij (oligo-) metastasering.
Door de complexiteit van immunotherapy en targeted therapy met afwijkende responscriteria en toxiciteit is goede voorlichting en begeleiding door de verpleegkundig specialist onmisbaar. De rol van de verpleegkundig specialist hierin en in de logistiek zal besproken worden. Wij denken dat dit symposium kan bijdragen aan kennis op dit terrein voor alle betrokken artsen, verwijzers en behandelaars, in het bijzonder medisch oncologen, dermatologen, longartsen, chirurgen, radiotherapeuten, pathologen en verpleegkundig specialisten.

Wij hopen u op 14 september 2015 te mogen verwelkomen in het Evoluon te Eindhoven!

Dr. Art Vreugdenhil

Schema

18.00 Ontvangst met drankje en koud buffet

18.20 Introductie door de voorzitter
Dr. Art Vreugdenhil, medisch oncoloog, MMC

18.25 Impact van precisiegeneeskunde op de epidemieën van melanoom, long- en nierkanker: niet meer dan pars pro toto
Prof. Jan-Willem Coebergh, epidemioloog, IKNL

18.45 Immunotherapie en targeted therapie bij NSCLC
Dr. Anne-Marie Dingemans, longarts, MUMC

19.05 Immunotherapie en targeted therapie bij niercelcarcinoom
Dr. Wouter Dercksen, medisch oncoloog, MMC

19.25 Pauze met warm buffet

19.55 De rol van de verpleegkundig specialist bij immuno en targeted therapie
Lian Sweegers, verpleegkundig specialist, MMC

20.15 De waarde van chirurgie bij het melanoom
Dr. Rudi Roumen, chirurg, MMC

20.35 Immunotherapie en targeted therapie bij melanoom
Dr. Maureen Aarts, medisch oncoloog, MUMC

20.55 Afsluiting en koffie

Algemene informatie

Doelgroep
Dermatologen, chirurgen, medisch oncologen, pathologen, radiotherapeuten, longartsen en verpleegkundig specialisten

Accreditatie is toegekend door:

• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 2 punten

• Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)

• Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) met 2 punten

• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) met 2 punten

• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 2 punten

  • Wanneer 14 september 2015
  • Waar Evoluon, Noord Brabantlaan, Het Ven, Eindhoven, Nederland
  • Categorie

Symposium Immuno -en targeted therapie Zuid-Oost Nederland
14 september 2015

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone