Symposium Besluitvorming in de oncologie: en nu samen met de patiënt!

OncoZON, het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, nodigt u uit voor een inspirerend
symposium over gedeelde besluitvorming in de oncologie.
De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met kanker volgen elkaar in rap tempo op.
Oncologische zorg wordt steeds complexer en er kan steeds meer. Het accent bij de besluitvorming
ligt mede daardoor vaak op de medisch-technische opties. Maar wat wil de patiënt met kanker
zelf eigenlijk? Alles inzetten om te overleven, onafhankelijk blijven, symptomen behandelen,
pijn bestrijden? De uitkomst van die afweging kan nogal wat uitmaken voor het behandelplan.

Organisatoren:
Drs. Fabrizia Ketelaars, beleidsmedewerker OncoZON
Drs. Haske van Veenendaal, consultant, Trant voor de zorg van morgen
Dr. Art Vreugdenhil, medisch oncoloog, Máxima Medisch Centrum

Programma:
12:00 Registratie & lunch

Opening
13.00 Dagvoorzitter Prof. dr.ir. Koos van der Hoeven, internist-oncoloog

Deel 1
Klinische besluitvorming samen met de patiënt: waar hebben we het over?
13.10 Onbewuste sturing en omgaan met onzekerheid
Prof. dr. Anne Stiggelbout, hoogleraar medische besliskunde, LUMC

13.30 Borstkanker en besluitvorming met de patiënt
Dr. Annemiek Doeksen, oncologisch chirurg, St. Antonius Ziekenhuis

13.50 De patiënt als mens!
Floor van Nuenen, projectleider regionale oncologienetwerken

14.10 Longkanker en besluitvorming met de patiënt
Prof. dr. Anne-Marie Dingemans, longarts MUMC+

14.30 En wat vindt de patiënt ervan!?
Prof. dr. Ad Sitsen,  ProstaatKankerStichting

14.50 Paneldiscussie & vragen o.l.v. voorzitter
(Panelleden: Ella Visserman, NFK; Stephanie Daleweij, VGZ, Edwin Ket, BMS)

15.15 Pauze

Deel 2
Verloopt klinische besluitvorming samen met de patiënt anders dan
hoe we het nu al doen?
16.00 Samen beslissen over de kankerbehandeling: hoe ervaren patiënten dat?
Drs. Ella Visserman, belangenbehartiger Samen Beslissen, NFK

16.20 Richtlijnen, MDO en opleiden: wat zijn de uitdagingen
Prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar richtlijnen en samen beslissen,
Universiteit Maastricht

16.40 Besluitvorming in de laatste levensfase: wat zijn de uitdagingen
Joep Douma, internist-oncoloog n.p. Amsterdam

17.00 Samen beslissen in de praktijk: worstel en kom boven
Drs. Haske van Veenendaal, promovendus ESHPM, projectleider NFK

17.20 Het dilemma tussen effectiviteit en toxiciteit van behandeling. Casuistiek uit de praktijk
Dr. Art Vreugdenhil, internist, Máxima Oncologisch Centrum

17.40 Paneldiscussie & vragen o.l.v. voorzitter
(Panelleden: Ella Visserman, NFK; Stephanie Daleweij, VGZ, Edwin Ket, BMS)

18.10 Borrel & napraten

Doelgroep

Oncologen, chirurgen, longartsen, verpleegkundig specialisten, patiëntvertegenwoordigers

Inschrijving

Medisch specialist & Verpleegkundig Specialist                            EUR 110
Verpleegkundigen, bureau medewerkers, trial managers &       EUR 75
patiëntvertegenwoordigers

Accreditatie wordt aangevraagd bij

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)

Accreditatie is toegekend door
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) met 4 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 4 punten
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) met 5 punten

Sponsoren

Hoofdponsoren

Sponsoren

Amgen
Lilly
Pfizer
Roche
Servier

Symposium Besluitvorming in de oncologie: en nu samen met de patiënt!
23 mei 2019

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone