Symposium Besluitvorming in de oncologie: en nu samen met de patiënt!

En nu samen met de patiënt!

OncoZON, het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, nodigt u uit voor een
inspirerend symposium over gedeelde besluitvorming in de oncologie.

– Donderdag 23 mei 2019 – 12.30-18.30 uur – Muntgebouw Utrecht
– Programma volgt binnenkort

De ontwikkelingen in de zorg voor mensen met kanker volgen elkaar in rap tempo op.
Oncologische zorg wordt steeds complexer en er kan steeds meer. Het accent bij de
besluitvorming ligt mede daardoor vaak op de medisch-technische opties. Maar wat wil
de patiënt met kanker zelf eigenlijk? Alles inzetten om te overleven, onafhankelijk blijven,
symptomen behandelen, pijn bestrijden? De uitkomst van die afweging kan nogal wat
uitmaken voor het behandelplan.

Hoe krijgt de patiënt meer inbreng in de besluitvorming en wat vraagt gedeelde
besluitvorming van zorgverleners?

Gerenommeerde sprekers als prof. dr. Anne Stiggelbout, dr. Annemiek Doeksen, prof. dr.
Anne-Marie Dingemans, prof. dr. Harm Kuipers en prof. dr. Trudy van der Weijden belichten
deze vragen van verschillende kanten.

Dr. Art Vreugdenhil presenteert de resultaten van het onderzoek dat OncoZON de afgelopen
jaren deed naar gedeelde besluitvorming in de oncologische zorg. Dit project maakte deel
uit van het Citrienfondsprogramma.

Gespreksleider: prof. dr. ir. Koos van der Hoeven.

Organisatoren:
Drs. Fabrizia Ketelaars, beleidsmedewerker OncoZON
Drs. Haske van Veenendaal, consultant, Trant voor de zorg van morgen
Dr. Art Vreugdenhil, medisch oncoloog, Máxima Medisch Centrum

Doelgroep

Oncologen, chirurgen, longartsen, verpleegkundig specialisten, patiëntvertegenwoordigers

Programma

Het programma volgt half maart.

Inschrijving

Kosten voor inschrijving bedragen EUR 110.

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Verpleegkundig Specialisten Register
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Symposium Besluitvorming in de oncologie: en nu samen met de patiënt!
23 mei 2019

Aanmelden

© Copyright 2019 - Congress Care - Website door Newstaed