SWAB A-Team meeting 2020

Let op: inschrijven is mogelijk tot vrijdag 27 november 12:00 uur! 

De nationale SWAB A-team meeting is verplaatst naar de ochtend van 2 december 2020. Deze wordt gevuld met presentaties die A-teams praktische informatie geven over hoe zij hun werkzaamheden kunnen optimaliseren en die inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten. We richten ons onder andere op OPAT en het genereren van spiegelinformatie m.b.v. automatische data-extractie. Daarnaast gaan A-teams speeddaten. Waar ben je als A-team trots op en kunnen andere A-teams van leren, en voor welke mislukkingen kun je andere A-teams behoeden? Aansluitend vindt ’s middags een bijeenkomst plaats voor A-team ondersteuners. Deze heeft tot doel om de groeiende groep met verschillende achtergrond beter in staat te stellen A-team werkzaamheden uit te voeren. U kunt zich registreren via de bovenstaande button!

Programma

8:30 uur Livestream open
09:00 uur Opening
09:05 uur Antimicrobial stewardship monitor: toekomst en toepassingen – Jaap ten Oever, SWAB/Radboudumc en Berend Beishuizen, RIVM)
09:30 uur Optimalisatie van OPAT

  • Praktijkgids – Ralf Stemkens, Radboudumc
  • Financiering van OPAT – Bas van Vlijmen, Radboudumc
  • De farmaceutische en farmacologische aspecten van OPAT – Tessa Leenders, ETZ
  • De rol van de OPAT-verpleegkundige – Ingeborg Groothuis, Antonius Ziekenhuis

10:30 uur Pauze
10:50 uur Van probleem naar oplossing: reductie van carbapenemgebruik op de afdeling hematologie – Jara de la Court, AUMC
11:15 uur Speeddaten door A-teams: uitwisselen van ervaringen in breakoutrooms – Introductie door Reinier van Hest, AUMC
12:00 uur Einde A-team meeting

Accreditatie is aangevraagd bij:

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) toegekend met 3 punten
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) toegekend met 3 punten
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) toegekend met 3 punten 
Ziekenhuisapothekers (ZA) toegekend met 3 punten 
Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)

SWAB A-Team meeting 2020
2 december 2020

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone