De NVMO Nederlandse Avond tijdens ASCO

Beste collegae,

De Nederlandse Avond is traditioneel weer op de zondagavond van ASCO 2015 en wederom op dezelfde prachtige locatie met uitzicht over Chicago. Dit jaar zal er veel aandacht gegeven worden aan de enorme impact die immunotherapie heeft op de behandeling van patiënten met kanker. Tijdens ASCO zullen veel nieuwe studies gepresenteerd worden die consequenties hebben voor onze dagelijkse praktijk. Waar ervaring met immunotherapie initieel met name bij de centra die melanomen behandelen aanwezig was ontstaat er nu door uitbreiding van de indicaties naar longkanker en naar alle waarschijnlijkheid een veelheid van andere tumoren behoefte om de ervaring breder te delen.

Daarom hebben we gekozen om de indicatiestelling en ervaringen bij longkanker en het zorgdragen voor goede ondersteunende zorg bij immunotherapie tot thema van deze Nederlandse avond te maken. Daarna zal traditiegetrouw het NVMO bestuur een algemeen onderwerp bediscussiëren.

We kijken uit naar een wederom mooie avond samen die natuurlijk wordt afgesloten met een diner waar nagepraat kan worden over alle ervaringen.
Vriendelijke groeten,

Namens het organiserend comité,
Dr. Paul de Jong & Prof. dr. Emile Voest

Programma

Vanaf 17.30 uur
Ontvangst met drankje in the Metropolitan Club, Willis Tower

Opening
Prof. dr. Emile Voest, AvL, Amsterdam

18.00 De immunotherapie van longkanker – Dr. Anne-Marie Dingemans, longarts, MUMC+, Maastricht
18.30 Hoe om te gaan met bijwerkingen van immunotherapie? – Dr. Christian Blank, medisch oncoloog, AvL, Amsterdam
19.00 Dure geneesmiddelen: 2 over 12 – Prof.dr. Hans Gelderblom, medisch oncoloog, LUMC, Leiden / voorzitter NVMO

19.30 Plenaire discussie
Prof. dr. Emile Voest, AvL, Amsterdam

20.00 Einde wetenschappelijk programma en aanvang diner

Inschrijven

Inschrijven U kunt zich on-line inschrijven via de knop bovenaan deze website.
Deelname aan deze avond is kosteloos.

Na aanmelding wordt er op uw komst gerekend. Indien u verhinderd bent, verzoeken we u vriendelijk u af te melden via: info@congresscare.com.

Algemene informatie

Accreditatie
Voor de NVMO Hollandse Avond is accreditatie toegekend door:
• De Nederlandse Internisten Vereniging – 2 punten
• De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose – 2 punten
• De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers – 2 punten

 

De NVMO Nederlandse Avond tijdens ASCO
13 mei 2015

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone