Jubileumcongres Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie bestaat dit jaar 40 jaar. En ongeveer 40 jaar geleden kwam de eerste computer voor thuisgebruik op de markt, de Altair 8800. Er is in 40 jaar heel veel gebeurd in geriatriefysiotherapieland en ook op het gebied van technologie. De computer, smartphone, navigatiesystemen, robotica, domotica; het zijn resultaten van technologische ontwikkelingen die al volop bij ons dagelijkse leven horen. Ook in de zorg zien we technische vernieuwingen zoals het elektronisch patiënten dossier, de online dokter of fysiotherapeut, serious games, telezorg en quantified self. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar wat is de waarde van de diverse technologische toepassingen in de ouderenzorg?

Dit congres gaat in op de mogelijkheden die er zijn op dit moment en hoe deze het beste kunnen worden ingezet. Welke kennis heeft de geriatriefysiotherapeut nodig om optimaal techniek in te kunnen zetten?

Tijdens het congres zullen achtergronden en randvoorwaarden worden besproken en wordt de deelnemer betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

De congrescommissie van de NVFG wenst u een inspirerend en leerzaam congres toe.

Bart Stegwee
Nienke de Vries
Ina Bettman
Hans Hobbelen

Programma

Programma

09:00 Ontvangst & registratie

09:30 Welkom door Lotte Kunst, voorzitter NVFG

09:45 Quantified Self Technologie: van oud naar nieuw
Het is voor patiënten/cliënten steeds makkelijker om zelf gezondheid gerelateerde data te genereren. Dit kan zowel zorgvrager als fysiotherapeut helpen om een beter beeld te krijgen van de klachten/ problemen. Wat is er momenteel beschikbaar en hoe valide en betrouwbaar is deze zelfmeettechnologie? Deze en meer vragen zullentijdens deze lezing aan bod komen.
Dr. Martijn de Groot, medisch bioloog, senior onderzoeker, Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Onderzoeksleider, mede-oprichter Quantified Self Institute

10:15 De kansen en uitdagingen van ehealth voor geriatrie-fysiotherapeuten
In deze presentatie wordt ingegaan op het belang en de kansen van eHealth voor geriatrie-fysiotherapeuten.
Er wordt ingegaan op het beleid van de overheid, het huidige gebruik van eHealth en de verschillende mogelijkheden/kansen voor geriatrie fysiotherapeuten.
Prof. Dr. Cindy Veenhof, hoogleraar fysiotherapiewetenschap, UMC Utrecht

10:45 Abstract presentaties

Feasibility of home-based technology-supported arm and hand training after stroke
Sharon Nijenhuis, Roessingh Research & Development, Enschede

S@men Beter Thuis
Marian Fonville, geriatriefysiotherapeut, Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie

User requirements for assistive technology of the upper limb: a focus group study
Bob Radder, Roessingh Research & Development, Enschede

11:15 Ochtend pauze

11:45 Veiligheid en privacy in een digitale wereld; bedreiging of kans?
Steven Seyffert, Managing Consultant at Capgemini Consulting

12:15 40-jarig jubileum & scriptieprijs

13:00 Lunch & posterbezichtiging

14:00 Workshop ronde 1

1.1 e-Exercise voor patiënten met knie en heup artrose
Bij e-Exercise Artrose worden 4 á 5 fysiotherapiebehandelingen gecombineerd met een online beweegprogramma. De patiënt kan thuis inloggen en krijgt via de website persoonlijke beweegopdrachten (gebaseerd op de graded activity principes) en informatie over artrose, bewegen en chronische pijn. In een gerandomiseerde trial wordt e-Exercise momenteel onderzocht op kosten-effectiviteit. Aan het onderzoek doen ruim 200 patiënten mee. Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van e-Exercise, de inhoud van het programma en de eerste resultaten. In sub-groepjes gaan we met elkaar in discussie over de voor- en nadelen (voor de fysiotherapeut én de patiënt) van het werken met een online programma.
Corelien Kloek, PhD-Candidate, E-Exercise for patients with osteoarthritis of hip and/or knee Fysiotherapeute, junior onderzoeker ‘Exercise intervention in glioma patients Tilburg University, NIVEL, Utrecht

1.2 eHealth in de fysiotherapeutische beroepspraktijk
Met eHealth is veel mogelijk. Maar, wat doen fysiotherapeuten op dit moment met eHealth? En wat willen ze eigenlijk met eHealth?  In deze workshop wordt hiermee aan de slag gegaan. Daarnaast wordt er specifiek ingegaan op acceptatie van eHealth  door de oudere patiënt.
 Sebastiaan Peek, docent en promovendus, Fontys, Tranzo
Marianne
Nieboer, docent Expertise Center Healthcare and Technology, Fontys, EGT

1.3 Fysiotherapie herontwerpen. De rol van User eXperience (UX) in de zorg
Behandel uitkomsten verbeteren wanneer patiënten zich veilig en tevreden voelen. Gevoelens van geluk en welbevinden zijn sterk verbonden aan de manier waarop patiënten hun behandeling en therapie ervaren. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat hoe patiënten (zorg) diensten ervaren van invloed is op de manier waarop ze hun aandoening beleven, hoe zij hiermee omgaan en de gerelateerde uitkomsten. Door diensten te ontwerpen die optimaal zijn afgestemd op de praktische en psychologische behoeften van de mensen zijn wij in staat om hun ervaring op een positieve manier te beïnvloeden om uiteindelijk de impact en effectiviteit van de behandeling te verhogen. Dit is de basis van het ‘design denken’: het ontwikkelen van producten en diensten die echt zijn afgestemd op de onderliggende behoeftes, motivaties en emoties van mensen.
Janno Barlage, fysiotherapeut, DIO; De Interactie Ontwerpers

1.4 Valdetectie, valpreventie en het monitoren van valrisico
Iedereen wil graag zelfstandig blijven wonen. Met het ouder worden kan het thuis wonen, alleen of met anderen, risico’s met zich mee brengen. Een van die risico’s is dat de oudere valt. De ernst van vallen blijkt uit het grote aantal verwondingen, oplopend tot vallen met fatale afloop. Dit zijn voor de persoon en zijn familie droeve belevenissen, en voor het zorgsysteem een belasting door de daarmee gepaard gaande hoge medische kosten. Philips Lifeline biedt hulp aan mensen in deze omstandigheden, in de vorm van emergency response systemen. In 2010 is daar valdetectie technologie aan toegevoegd, wat al vele levens heeft gered. Deze technologie geeft mensen weer vertrouwen om actief te zijn in de thuisomgeving. Tijdens de workshop gaan we in op deze valdetectie technologie. We zullen nieuwe toepassingen demonstreren op het gebied van valpreventie en het monitoren van valrisico. In verschillende valpreventiestudies heeft Philips Research onderzocht hoe mobiliteit in het dagelijks leven in kaart gebracht kan worden om zo relevante terugkoppeling te kunnen geven met betrekking tot het valrisico en het verminderen daarvan.
Janneke Annegarn, PhD, Philips Research Europe

15:00 Middagpauze

15:30 Workshopronde 2

2.1 Interactieve beweeggames voor Cure & Care
In deze workshop ontdekt u de nieuwste mogelijkheden van gametechnologie op het gebied van ouderenzorg. Aan de hand van twee concrete cases wordt toegelicht hoe games gebruikt kunnen worden voor onder andere revalidatie en het in beweging krijgen van mensen op een leuke, sociale manier.

 

2.2 Virtuele therapie in de geriatrie fysiotherapie
Revalidatie in de geriatrie is een vak apart. De comorbiditeiten van ouderen vragen om een individuele benadering tijdens de behandeling. Het Nederlandse bedrijf SilverFit ontwikkelt al sinds 2008 systemen specifiek voor de geriatrie. De systemen van SilverFit bieden virtuele therapie: echte oefeningen,aangeboden in de vorm van computerspellen of ondersteund door geluid/ muziek of filmbeelden. De oefeningen zijn vanaf een zeer laag niveau beschikbaar. Een groot aantal Nederlandse verpleeghuizen werkt inmiddels met onze systemen. Wereldwijd oefenen wekelijks meer dan 20.000 cliënten met onze software. De oefeningen zijn steeds gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen en klinische praktijk. SilverFit heeft in de afgelopen jaren al 7 verschillende systemen ontwikkeld. Deze richten zich op grof motorische, cognitieve en ADL vaardigheden; looptraining; fietsen; krachttraining; beweegstimulering buiten de therapie; thuisrevalidatie; en slikrevalidatie. De systemen worden onder andere gebruikt voor CVA patiënten, orthopedische revalidanten, mensen met balansproblematiek/valpreventie en voor mensen met dementie.

Op de SilverFit, het systeem met 3D camera, hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een expertsysteem dat op basis van behandeldoelen oefeningen adviseert. Daarbij is gekeken naar:
• Activiteiten met een specifiek ADL doel: sit-to-stand transfers, voorwerpen oprapen etc.
• Oefeningen die passen bij een specifieke diagnose: bijvoorbeeld CVA, knieartrose, heupartrose, total hip, total knee
• Oefeningen voor beweeggroepen of preventie: Valpreventie, bewegen met dementie
• Oefeningen die gericht zijn op specifieke functies, bv de schouders, spierkracht in de armen, etc.

In de workshop komen twee onderwerpen aan de orde: (1) de inzet van de systemen in de revalidatie, waarbij we graag met de deelnemers in discussie gaan over de ontwikkelde protocollen en gewenste uitbreidingen. (2) de inzet van systemen om oefenen buiten de therapietijd te stimuleren.
Malou Verheijen, geriatriefysiotherapeut bij De Wever, vertelt over de verschillende systemen en geeft daarbij praktijkvoorbeelden. Joris Wiersinga, CEO van SilverFit gaat in op nieuwe inzichten uit het afgelopen jaar en de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst.

2.3 Reducing Healthcare Costs through Exercise for the Elderly
Ms. Lena Karjaluoto, M.Sc., is the CEO at company HUR Health and Fitness in Finland and has many years of experience in the healthcare technology field. Ms. Karjaluoto has been actively part of the research team at WELMED LABs, Health Science Unit, Kokkola University Consortium Chydenius, Finland. WELMED is a test laboratory for assessment of physical functions and balance. The measurements are made with HUR muscle strength and HUR Labs balance measuring equipment. She has been involved in several projects in strength training for elderly during her position in HUR Health and Fitness. Testing and evaluating the strength and functional abilities is of paramount importance when exercising the elderly in a successful way. Functional evaluation and proper treatment will enhance the ability for senior citizens to live an independent life. The presentation focuses on functional evaluation as well as the practical solutions for senior people with help of a case study from Finland.
Lena Karjaluot, Sc., Member of Research Team/CEO at HUR Health and Fitness, Finland

2.4  Innovatie voor fractuurrevalidatie
Deze workshop bestaat uit drie verschillende presentaties die samen een goed overzicht geven van belangrijke onderdelen van de fractuurgenezing. Ten eerste wordt de fractuurgenezing op cellulair niveau besproken door traumachirurg Taco Blokhuis. Hierbij passeren de verschillende fases van de fractuurgenezing, cellen en mechanismen die een essentiële rol spelen in de fractuurgenezing en mogelijke verbeterpunten in het genezingsproces. Eén van die verbeterpunten is beter belasten tijdens revalidatieoefeningen. In het tweede deel van de presentatie zal daarom door revalidatiearts Herman Holtslag besproken hoe hij kwam tot het idee van de ontwikkeling van een systeem waarbij het inzicht in de belasting tijdens de revalidatie verbeterd kan worden en waar het in de toekomst toe kan leiden. Vervolgens zullen in het laatste deel de eerste onderzoeksresultaten van een studie met (geriatrische) patiënten besproken worden door Technisch Geneeskundige Marco Raaben. Ook mogelijke andere toepassingen van het systeem zullen aan bod komen.
dr. Taco Blokhuis, traumachirurg, Dr. Herman Holtslag, revalidatiearts, Marco Raaben, MSc, technisch geneeskundige
UMC Utrecht

16:30 Afsluitende lezing

17:00 Afsluitende borrel

Belangrijke data

Abstract deadline: 1 juli 2015

Inschrijven

NVFG leden             EUR 200
Niet leden                 EUR 300

Annuleringsvoorwaarden: Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 september vindt restitutie plaats onder aftrek van 30 % administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Algemene informatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Deelregisters Algemeen Fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut

Jubileumcongres Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)
25 september 2015

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone