Executieve functies bij kinderen en adolescenten

Programma

10.00-10.35 Meten en weten van EF Inleiding door dagvoorzitter – Hilde Geurts

10:35-11:10 Ontwikkeling van EF en hersenen – Maurits van der Molen

11:10-11:40 Pauze

11:40-12:15 Emotieregulatie en agressie – Bram Orobio de Castro

12:15-12:50 Inhibitie en aandacht – Petra Hurks

12.50-13.50 Pauze

13.50-14.25 Plannen en organiseren –

Sprekers

prof.dr. Hilde Geurts is hoogleraar autisme cognitie gedurende de levensloop en is zowel werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als bij het Dr. Leo Kannerhuis.

dr. Roel de Groot is gz-psycholoog en orthopedagoog en heeft een eigen praktijk in Hattem gericht op leervoorwaarden, leermogelijkheden en opvoedingsproblemen rond kinderen.

dr. Petra Hurks is verbonden aan de afdeling neuropsychologie en psychofarmacologie van de Universiteit Maastricht. prof.dr. Maurits van der Molen is hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universteit van Amsterdam.

prof.dr. Saskia van der Oord is klinisch psycholoog en gedragstherapeut en als hoogleraar klinische psychologie werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven.

prof.dr. Bram Orobio de Castro doet als hoogleraar ontwikkelings- psychopathologie aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar ontstaan en behandeling van agressieve gedragsproblemen. dr. Edita Poljac is wetenschappelijk onderzoeker en universitair docent aan Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen.

dr. J

Inschrijven

Inschrijving
Deelname aan het congres kost EUR 209 (ex. BTW)/ EUR 252,89 (incl. BTW) Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. En inclusief het boek Slim maar…. Pubereditie van Peg Dawson en Richard Guare.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 14 mei 2013, vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Algemene informatie

Doelgroep
Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho) pedagogen, schoolpsychologen, klinisch (neuro)psychologen, therapeuten, psychiaters, docenten, intern begeleiders, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met executieve functies bij kinderen en adolescenten.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij onderstaande verenigingen:
Vereniging van gedragstherapie en cognitieve therapie (VGCT)
Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Accreditatie is toegekend door:
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP):
Eerstelijnspsychologie – behandeling – 2 punten
Eerstelijnspsychologie – diagnostiek – 2 punten
Eerstelijnspsychologie – overig 1,5 – 2 punten
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGZP)

Executieve functies bij kinderen en adolescenten
27 juni 2013

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone