Cursus: A-TEAM 2014

A–team 2014
EERSTE NATIONALE SWAB CURSUS
ANTIBIOTIC STEWARDSHIP
12-13 december 2013

Mondiaal is er sprake van een gestage toename in resistentie tegen
antimicrobiële geneesmiddelen. Ook in Nederland is er de laatste jaren een
duidelijke stijging van de resistentiepercentages. Voor goed gebruik van
antibiotica zijn educatie en het publiceren van richtlijnen alleen onvoldoende
effectief. Dit vormt een belangrijke bedreiging voor de patiëntveiligheid.

Antimicrobial Stewardship is internationaal erkend als een van de belangrijkste
beheersmaatregelen in de ontwikkeling van resistentie. De beroepsorganisaties
hebben bij monde van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) een
plan van aanpak gepresenteerd, dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) en de minister is omarmd. De IGZ verwacht dat ieder ziekenhuis in
Nederland op korte termijn (1 januari 2014) over een Antimicrobial Stewardshipprogramma
en een Antibioticateam (A-team) beschikt.

Een A-team bestaat uit tenminste een internist-infectioloog (of internist meervoudig profiel met profielstage Infectieziekten
, arts-microbioloog  en ziekenhuisapotheker en wordt ingesteld door de Raad van Bestuur.

Het A-team houdt op dagelijkse basis toezicht op naleven van de lokale
antibioticarichtlijnen en op de kwaliteit van het antibioticabeleid in
ruimere zin, en initieert projecten die goed antibioticabeleid borgen.
In overleg met de beroepsgroepen en de IGZ organiseert de SWAB nu een
praktijkcursus die het implementeren van een A-team kan ondersteunen.

In deze eerste nationale cursus Antibiotic Stewardship
worden A-teams (in oprichting) getraind om het antibioticabeleid in hun
ziekenhuis te implementeren. De drie leden van het A-team verkrijgen in
deze cursus de praktische vaardigheden om alle aspecten van Antibiotic
Stewardship in het eigen ziekenhuis te implementeren. Na doorlopen
van de cursus is het A-team door de SWAB gecertificeerd om in 2014 het
Antibiotic Stewardship programma in het eigen ziekenhuis volgens de
inzichten van de beroepsgroepen en de IGZ succesvol in gang te zetten.
De SWAB zal deze cursus in het volgende jaar herhalen, opdat alle
ziekenhuizen in Nederland op korte termijn over een SWAB
A-team kunnen beschikken.

Wij heten uw A-teams daarom van harte welkom op donderdag 12 en vrijdag
13 december aanstaande in Zonheuvel Hotel Conferentiecentrum te Doorn.

Namens het SWAB bestuur;
Prof. dr. I.C. Gyssens & Prof. dr B.J. Kullberg

Programma

Bij downloads kunt u de PDF openen met het programma.

Sprekers

Dr. C. Bleeker-Rovers, internist-infectioloog, Radboudumc Nijmegen
Prof. dr. P.J. van den Broek, internist-infectioloog, Leiden
Prof. dr. I.M. Gould, arts-microbioloog, Aberdeen Royal Infirmary, UK
Prof. dr. I.C. Gyssens, internist-infectioloog, Radboudumc Nijmegen
Prof. dr. M. Hulscher, IQ Healthcare, Nijmegen
Prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans, arts-microbioloog, VUmc Amsterdam & Amphia
Ziekenhuis Breda
Prof. dr. B.J. Kullberg, internist-infectioloog, Radboudumc Nijmegen
Prof. dr. J.W.M. van der Meer, internist-infectioloog, Nijmegen
Dr. S.S. Natsch, ziekenhuisapotheker, Radboudumc Nijmegen
Prof. dr. J.M. Prins, internist-infectioloog, AMC, Amsterdam
Dr. N. van der Sande-Bruinsma, epidemioloog, WHO Europe, Kopenhagen,
Denemarken
Dr. T. Sprong, internist-infectioloog, Canisius-Wilhelmina ziekenhuis,
Nijmegen

Inschrijven

 INSCHRIJVING

Registratiekosten (inclusief hotelovernachting en diner) per persoon voor
2 dagen cursus EUR 395
U kunt zich per A-team online inschrijven via de congreskalender
op www.congresscare.com

ANNULERING

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 15 november 2013 vindt
restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten.
Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

 

Hotel accommodatie

De inschrijving is inclusief een hotelovernachting van donderdag 12 op vrijdag 13 december in Hotel Zonheuvel te Doorn.
Dit is tevens de congreslocatie.

Algemene informatie

DOELSTELLING
Na het doorlopen van deze cursus is de cursist in staat om:
• Een A-team in het ziekenhuis in te stellen middels een uitgewerkte
business case
• D e verschillende interventiemethoden op gebied van Antimicrobial
Stewardship toe te passen toegespitst op het eigen ziekenhuis
• Antibioticagebruik in het ziekenhuis te monitoren en verbeterplannen
te implementeren
• Puntprevalentiemetingen en audits toe te passen
• Kwaliteitsindicatoren van antibioticagebruik te implementeren
• Uitbraken en lokale resistentieproblemen in teamverband aan te pakken

DOELGROEP EN INSCHRIJVING

Per ziekenhuis kan zich een A-team (in oprichting) inschrijven, bestaande uit
een arts-microbioloog, een internist-infectioloog (of internist meervoudig profiel met profielstage Infectieziekten
en een ziekenhuisapotheker.
De inschrijving is gelimiteerd,  in volgorde van inschrijving.

LOCATIE
Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel
Amersfoortseweg 98, Doorn

DOELGROEP
Ziekenhuizen Nederland
Antibioticateams (A-teams): arts-microbioloog, internist-infectioloog
en ziekenhuisapotheker

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd bij de:
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

INSCHRIJVING

Registratiekosten (inclusief hotelovernachting en diner) per persoon voor
2 dagen cursus EUR 395
U kunt zich per A-team online inschrijven via de congreskalender
op www.congresscare.com

ANNULERING
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 15 november 2013 vindt
restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten.
Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

INLICHTINGEN

info@congresscare.com

Secretariaat

CURSUSSECRETARIAAT
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 – 690 1415
Fax: 073 – 690 1417
info@congresscare.com
www.congresscare.com

  • Wanneer 12 - 13 december 2013
  • Waar Doorn,Netherlands
  • Categorie

Cursus: A-TEAM 2014
12 - 13 december 2013

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone