6e landelijk themasymposium DLCRG

Geachte collega,

Dit symposium is georganiseerd door de Dutch Lung Cancer Research Group (DLCRG). De DLCRG is een landelijk overlegorgaan van de bij behandeling van longkanker betrokken medische professionals dat zich ten doel stelt het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van thoracale kanker te bevorderen. Om dit doel te bereiken worden binnen de DLCRG landelijke studies geïnitieerd. Het thema van dit jaar is Kwaliteitsverbetering bij longkanker. Het buffet na afloop van het symposium geeft gelegenheid na te praten. We hopen u op 15 maart 2013 te mogen verwelkomen in de Kloostersalons Marienhof, Amersfoort!

Met vriendelijke groet, De DLCRG
B.E.E.M. van den Borne, longarts
J.S.A. Belderbos, radiotherapeut
E.F.I. Comans, nucleair geneeskundige
K.J. Hartemink, longchirurg
H.F.M. van der Heijden, longarts
J.J.M.E. Nuyttens, radiotherapeut
J.P. Eerenberg, longchirurg

 

Programma

14.00 Ontvangst

14.20 Opening
Dr. B.E.E.M. van den Borne, longarts, voorzitter DLCRG Catharina ziekenhuis, Eindhoven

Kwaliteitsverbetering door intensivering van de zorg
Voorzitter: Dr. J.S.A. Belderbos, radiotherapeut, NKI, Amsterdam

14.25 De rol van verpleegkundigen/vpk specialisten bij kwaliteitsverbetering
D. van den Hurk, verpleegkundig specialist oncologie UMC St Radboud, Nijmegen

14.45 Rol van de Physician Assistant (PA) op de afdeling radiotherapie
M. Kwint, physician assistent NKI-Avl, Amsterdam

15.05 Het belang van standaardisatie van PET(CT) voor Multi-center studies
Prof. Dr. R. Boellaard, klinisch fysicus VUmc, Amsterdam

15.25 Analyse Evaluatie Landelijke Richtlijn Longkanker
Dr. R.A.M. Damhuis, arts-epidemioloog IKNL, Rotterdam

15.55 Discussie

16:00 Pauze

Kwaliteitsverbetering door uitkomstregistratie
Voorzitter: Dr J.P.Eerenberg, longchirurg, Tergooiziekenhuizen, Hilversum

16.30 Kwaliteitsmonitoring, -vergelijking en -verbetering in de long-oncologische zorg; Last voor 1 specialisme of kans voor de hele keten?
Dr. E. van Meyenfeldt, longchirurg Atrium MC, Heerlen

16.50 Uitkomstregistratie bestralingsbehandeling van longkanker
Drs. D. Henneman, arts-onderzoeker Dutch Institute for Clinical Auditing, Leiden

17.10 Kwaliteitsverbetering van longkankerbehandeling door de longarts
Dr. F. Schramel, longarts Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

17.30 Discussie en afsluiting

18.00 Buffet

Inschrijven

On-line inschrijving voor het 6e landelijk Themasymposium DLCRG is niet meer mogelijk. U kunt ter plekke bij de registratiebalie inschrijven.

Inschrijving
Het inschrijfgeld voor deelname aan 6e Landelijk Themasymposium van de DLCRG bedraagt EUR 75 per persoon. U kunt zich on-line inschrijven via de congreskalender op www.congresscare.com

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 22 februari 2013 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 25 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaats vinden

Algemene informatie

Doelgroep:
Longartsen, longchirurgen, thoraxchirurgen, radiotherapeut-oncologen en nucleair geneeskundigen.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) met 3 punten
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVALT) met 3 punten
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en oncologie (NVRO) met 3 punten

Accreditatie is aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging van artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVNG)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Nederlandse Vereniging voor Pathologie
NAPA

  • Wanneer 15 maart 2013
  • Waar Kloostersalons Mariënhof Amersfoort
  • Categorie

6e landelijk themasymposium DLCRG
15 maart 2013

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone