12e Borstkanker Behandeling Beter symposium (BBB-2021)

Geachte collegae,

Voor u ligt de digitale aankondiging van ons congres, Het Borstkanker Behandeling Beter Symposium, de twaalfde editie alweer.

Waar we het vorig jaar nog een raar en bijzonder jaar noemden is iedereen nu wel klaar met Covid en de maatregelen. Echter, een positieve noot is op zijn plaats: dankzij de digitale editie in 2020 hebben een record aantal deelnemers het symposium kunnen bijwonen.  Maar liever dan via een digitale verbinding zien we elkaar op het symposium “live” om weer eens bij te praten.

Als we dit schrijven, juli 2021, weten we niet hoe het er in oktober uit ziet. We kiezen voor een hybride symposium en zijn overal op voorbereid. Misschien kunnen we elkaar zien met een QR-code op de badge in plaats van een naam, of misschien moet het toch nog (groten)deels digitaal, maar het BBB symposium gaat door! Mede namens de symposiumcommissie (ons zeer gewaardeerde commissielid Ernest Luiten heeft zijn werkplek in Nederland inmiddels verruild voor de Verenigde Emiraten) nodigen wij u van harte uit voor het 12e Rotterdamse Borstkanker Symposium “Borstkanker Behandeling Beter”, dat plaats zal vinden op donderdag 14 oktober 2021.

Het BBB blijft een middag symposium om u eerst de gelegenheid te geven een ochtendpoli te doen of naar de kapper te gaan, andere invulling staat u vrij. Wel hopen we u om uiterlijk 12.30 te zien, digitaal of op locatie.

Wij zijn van mening dat het is gelukt een interessant en afwisselend programma aan te bieden:.

Van ons krijgt u dit jaar een blik op de toekomst van adjuvante therapie in de eerste sessie. Vervolgens een zeer gewaardeerd programma onderdeel, de wel bekende onderzoekerssessie waarbij een 4-tal onderzoekers u kort zal meenemen in hun onderzoek en resultaten; Aansluitend volgt een voordracht van professor Gnant. Velen kennen hem van de bifosfonaten, maar van huis uit is hij oncologisch chirurg en heeft een eigenzinnige visie: Is less more, ook in Oostenrijk?

Na de theepauze een sessie gewijd aan de preventie van borstkanker en onze rol daarin. Voor de zorgverzekeraar een steeds actueler thema, dus uiteraard ook voor ons.

Dit jaar hebben we geen diner of avond programma, omdat het  niet zo prettig is om  lang een online sessie te volgen (merken we zelf). Wij hopen oprecht u allen in 2022 weer live in Rotterdam te mogen zien!

Meld u aan, schrijf u in; De borstkanker zorg in Nederland is enorm goed, maar kan altijd beter!

Met vriendelijke groet,

Namens de symposiumcommissie,

Titia Lans en Marian Menke

———————————————————————————————————-

Gelieve de website in de gaten te houden voor actuele informatie. Of registreer hieronder voor de nieuwsbrief:

Registreer voor de nieuwsbrief!Tarieven
Deelname fysiek aanwezig €125
Deelname online €95
———————————————————————————————————-

Programma donderdag 14 oktober 2021

11:30 Registratie & ontvangst
De registratiebalie is donderdag 14 oktober geopend vanaf 11:30 uur. Het programma start om 12:30 uur. Op locatie kunt u na binnenkomst een lunch gebruiken.

12:30 Opening
Titia Lans, oncologisch chirurg, Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Goes

12:30 – 14:10 Sessie 1:  Toekomstvisie op adjuvante therapie
Voorzitter: Monique Bos, internist oncoloog, Erasmus MC kanker instituut, Rotterdam

12:30 Concomitant radiation therapy and TDM-1, is this safe?
Icro Meattini, associate professor, Department of Experimental and Clinical Biomedical Sciences “M. Serio”, University of Florence, Florence, Italy, Radiation Oncology Unit, Oncology Department,  Florence University Hospital, Italy

12:50  Immunotherapie: hype or hope?
Marleen Kok, internist oncoloog, AvL, Amsterdam

13:10 De introductie van next generation sequencing in de diagnostiek van patiënten met gemetastaseerde ziekte.
Floris Groenendijk, patholoog, klinisch moleculair bioloog, Erasmusmc, Rotterdam

13:30 Het positieve Covid-effect: versnelde landelijke implementatie van het Fast Forward schema en de landelijke harmonisatie van de PBI- en boost criteria
Paulien Westhoff, radiotherapeut, Radboudumc, Nijmegen 

13:50 Neoadjuvante endocriene therapie, tenzij?
Agnes Jager, internist oncoloog, Erasmus MC kanker instituut, Rotterdam  

14:10 Thee pauze

14:30 Sessie 2:  Onderzoek uit de regio
Voorzitter: Linetta Koppert, oncologisch chirurg, Erasmus MC, Rotterdam

14:35 Tamoxifen en CBD: een ideale combinatie?
Sanne Buijs, oncologie Erasmus MC

14:45 Ontwikkelingen in borstkanker-gerelateerd lymfoedeem: de LYMPH-Q en toekomstig onderzoek
Louise Marie Beelen, plastisch chirugie Erasmus MC

14:55 Voorspellen van radiatiefibrose
Marloes Clarijs, PhD Heelkunde Erasmus MC

15:05 De eerste resultaten van thermoblatie als behandeling voor borstkanker
Elles vd Voort, chirurgie Franciscus- Vlietland

15:15 International session, live from Austria
Voorzitter: Titia Lans, oncologisch chirurg, Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Goes

15:15 De-escalation of breast surgery – where do we go?
Prof. Michael Gnant, FACS, Comprehensive Cancer Center, Medical University of Vienna, Austria

15:35 Thee pauze

16:00 Sessie 3: Lifestyle en preventie
Voorzitter: Marjan Menke, oncologisch chirurg, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht

16:00 Is er een plek voor de MRI in het bevolkingsonderzoek?
Bob Bisschops, radioloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

16:20 Patiënt gerapporteerde uitkomsten na borstkanker: de UMBRELLA studie
Marilot Batenburg, arts-onderzoeker, UMC Utrecht  

16:40 Een dieet als behandeling voor cardiotoxiciteit bij patiënten met mammacarcinoom
Franny Jongbloed, onderzoeker, internist in opleiding, Erasmus MC, Rotterdam

17:00 Nederlandse richtlijn mammacarcinoom; modulair updaten?
Carolien Smorenburg, internist-oncoloog, AvL, Amsterdam 

17:10 Klinisch relevante problemen en actuele aanpassingen in de richtlijn
Lotte Saes, internist-oncoloog, Erasmus MC kanker instituut, Rotterdam

17:30 Afsluiting 

———————————————————————————————————-
Accreditatie
Accreditatie is toegekend door: 
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Oncologie – 5 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Research – 5 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Researchprofessionals – 5 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundige Specialisten Register (VSR) – 4 punten
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) – 4 punten
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – 4 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) – 4 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) – 4 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) – 4 punten
Tevens is accreditatie aangevraagd bij:
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

12e Borstkanker Behandeling Beter symposium (BBB-2021)
14 oktober 2021

© Copyright 2023 - Congress Care - Website door Lemone